Nông nghiệp

Dịch vụ của BSD

Tư vấn giải pháp công nghệ

Với yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp thông qua việc đánh giá môi trường, tìm hiểu và làm rõ như cầu, BSD sẽ tư vấn giải pháp công nghệ  tương ứng với nhu cầu


Thiết kế nền tảng công nghệTư vấn các thành phần công nghệ tham giaChiến lược triển khai dự ánKế hoạch và tổ chức dự án


Triển khai giải pháp

Đề xuất chiến lược triển khai dự án dựa trên nền tảng công nghệ, môi trường, nhân lực và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp


Quản trị dự ánKế hoạch triển khaiVận hành triển khai dự ánSắp xếp và tổ chức dự án


Bảo trì dự án

Bảo trì dự án được thực hiện bắt đầu sau khi đã kết thúc giai đoạn bảo hành giải pháp, và bảo trì sẽ nằm trong các phạm vi triển khai của dự án cùng với các yêu cầu phát sinh về mặt pháp lý


Hỗ trợ qua Ticket SupportTài liệu Knowledge của dự ánHỗ trợ qua kênh Email hoặc điện thoại

Các thông tin…Kế hoạch triển khai

We nulla iaculis offer risus justo ulputate complete donec placerat ulputate nulla iaculis eu creative volutpat donec placerat metus erat risus justo ulputate dolor amet ulputate complete amet.


Phương pháp triển khai

We offer complete donec placerat eu creative volutpat donec placerat metus erat vulputate nulla iaculis eu. Class litora torquent iaculis eu creative.


Quản lý dự án

Placerat metus erat, conubia nostra, per inceptos vulputate nulla iaculis eu creative volutpat donec placerac imperdiet risus justo ulputate volutpat donec placerat.


SLA dịch vụ

Donec placerat metus erat, conubia nostra, per inceptos vulputate nulla iaculis eu creative volutpat donec placerat metus erat, conubia nostra dolor ipsum.


Kênh dịch vụ

We offer vulputate nulla iaculis eu creative volutpat donec placerat metus erat vulputate nulla iaculis eu. Class litora torquent! Donec imperdiet creative volutpat donec placerat met.


Nội dung hỗ trợ

Nam egestas euismod nulla ultrices tincidunt nostra, per inceptos vulputate nulla iaculis eu creative volutpat donec placerat.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm các chi tiết về dịch vụ của BSD

Liên lạc online
Yêu cầu gọi lại