Data Management

Data Management sử dụng cho các chức năng thiết lập lịch để thực hiện các Data Pipline, và mở rộng

Category:
Tags:

Description

Data Management sử dụng cho các chức năng thiết lập lịch để thực hiện các Data Pipline, và mở rộng các tính năng quản trị dữ liệu (Data Governance), xây dựng trusted data

Giá của Data Management không được tính bằng 25% tổng giá trị bản quyền của Tableau Creator, Tableau Explorer và Tableau Viewer mà bạn đã mua.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Data Management”

Your email address will not be published. Required fields are marked *