Tableau Creator

900 $

Tableau Creator Tableau Creator được tính bản quyền bao gồm Tableau Desktop: ứng dụng để kết nối dữ liệu nguồn,

Category:
Tags: ,

Description

Tableau Creator

Tableau Creator được tính bản quyền bao gồm

  1. Tableau Desktop: ứng dụng để kết nối dữ liệu nguồn, xây dựng các phân tích và dashboard quản lý
  2. Tableau Prep Builder: ứng dụng làm sạch và chuẩn bị dữ liệu để đưa vào phân tích
  3. Bản quyền 1 license cho Tableau Server, hoặc Tableau Cloud dựa vào mô hình triển khai của bạn

Với giải pháp của Tableau, bạn cần mua ít nhất 1 license cho Tableau Creator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tableau Creator”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…