Tableau Explorer

505 $

Tableau Explorer Vận hành trên môi trường web, và kết nối với Tableau Server hoặc Tableau Cloud. Công cụ cho

Category:

Description

Tableau Explorer

Vận hành trên môi trường web, và kết nối với Tableau Server hoặc Tableau Cloud. Công cụ cho các thành viên của doanh nghiệp thực hiện các truy vấn, add-hoc dữ liệu, xây dựng và quản lý các phân tích dữ liệu của bộ phận, xây dựng các dashboard quản trị

Công cụ mà tất các các thành viên đều có thể sử dụng để khai thác dữ liệu phục vụ cho công việc hàng ngày, hướng tới xây dựng môi trường làm việc định hướng dữ liệu

Giá của Tableau Explorer trên môi trường Tableau Server và Tableau Cloud đều như nhau

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tableau Explorer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *