Talent Management

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp với Microsoft Viva và TalentLMS

Microsoft Viva & TalentLMS

Giải pháp công nghệ phát triển nguồn lực của doanh nghiệp

01

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm cho nhân viên, kết hợp thông tin, kiến thức, học tập, tài nguyên và thông tin chi tiết. Nó được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tạo ra một lực lượng lao động tích cực và hiệu quả hơn bằng cách cung cấp một trung tâm truy cập cho nhân viên để tiếp cận các công cụ và thông tin mà họ cần.

02

TalentLMS là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) được thiết kế để giúp các doanh nghiệp cung cấp đào tạo trực tuyến cho nhân viên và đối tác của họ. Nó cung cấp các tính năng như tạo khóa học, định hướng học tập, đánh giá và báo cáo, giúp cho việc quản lý và theo dõi chương trình đào tạo trở nên dễ dàng

03

BSD – Dịch vụ tư vấn

Cung cấp dịch vụ phù hợp và hoàn hảo nhất trên các giải pháp công nghệ quản trị nhân sự, bao gồm việc nghiên cứu tính khả thi, cung cấp lộ trình triển khai, quản lý dự án triển khai, thực hiện triển khai, cấu hình và phát triển các tính năng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Talent Management

 • Lập kế hoạch chiến lược cho nhân sự như thế nào?

  chiến lược

 • TalentLMS mang lại lợi ích gì?

  Lợi ích 

 • Triển khai các giải pháp Talent Management như thế nào

  nd

 • Microsoft Viva có phù hợp với doanh nghiệp của tôi?

 • Lợi ích của giải pháp Talent Management

  Telent Management cung cấp các 

  1. Quản lý nghiệp vụ của giải pháp như tuyển dụng, đào tạo, xây dựng lộ trình phát triển cho nhân sự, quản lý thu nhập
  2. Tích hợp với các giải pháp quản lý xây dựng hệ sinh thái số hỗ trợ toàn bộ hoạt động của nhân sự khi trở thành nhân viên của doanh nghiệp
  3. Cung cấp nền tảng để doanh nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển tài sản của doanh nghiệp
  4. Gia tăng năng lực cạnh tranh và trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp
 • BSD cung cấp các giải pháp nào để quản lý nhân sự?

  BSD cung cấp 3 ứng dụng chính để quản lý nhân sự

  1. Microosft Viva: giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp quản trị nhân sự
  2. TalentLMS: Nền tảng quản lý eLearning cho nhân viên, khách hàng và đối tác của doanh nghiệp
  3. Conntecteam: giải pháp chấm công online và ghi nhận vị trí của nhân viên