Vehicle Technology Solutions

Giải pháp công nghệ toàn diện cho ngành xe

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho dự án của bạn

Hỏi đáp giải pháp VTS

Vehicle Technology Solutions

 • Giải pháp VTS

  Giải pháp CTS

  1. VTS viết tắt Vehicle Technology Solutions – là những giải pháp công nghệ cho ngành xe
  2. VTS được BSD phát triển trên nền tảng của Microsoft Dynamics 365
  3. Quản lý sản phẩm, phụ tùng, khách hàng
  4. Quản lý hoạt động Kinh doanh, Dịch vụ & Chăm sóc khách hàng, Marketing
 • VTS gồm các chức năng nào?

  Giải pháp VTS bao gồm chức năng chính:

  • Quản lý xe, phụ tùng và linh kiện
  • Quản lý kinh doanh: Khách hàng, Báo giá, Lái thử, Đơn hàng, Đặt cọc
  • Dịch vụ khách hàng: Sửa chữa, Bảo trì, Bảo hành, quản lý Hợp đồng
  • Marketing
 • VTC phát triển Big Data, Data Warehouse như thế nào?

  VTC sử dụng giải pháp Microsoft Fabric để xây dựng và phát triển nền tảng dữ liệu của bạn. Microsoft Fabric cung cấp bộ công cụ hoàn hảo để bạn xây dựng, phát triển và quản lý nền tảng dữ liệu bao gồm Big Data và Data Warehouse của bạn

  1. Data factory: sử dụng cho việc Kết nối, Làm sạch, Chuyển đổi và Đồng nhất dữ liệu.
  2. Synapse Secience: sử dụng cho các dịch vụ khoa học dữ liệu
  3. Synapse Engineering: sử dụng cho công nghệ kỹ thuật của dữ liệu
  4. Synapse Data Warehouse: được sử dụng để xây dựng và quản lý Data Warehouse
  5. OneLake: được sử dụng để lưu trữ tất cả các dữ liệu của doanh nghiệp bạn
 • VTC sử dụng trên môi trường nào?

  Người dùng sử dụng VTC trên môi trường Web và Mobile App

 • Công cụ chính để Customize VTC là gì?

  Công cụ chính để custommize và phát triển các ứng dụng cho VTC là nền tảng Power App, một nền tảng Low-Code/Non-Code của Microsoft, và theo đó là sự linh động và sức mạnh của nền tảng của Microsoft Dynamics 365

 • VTS gồm các giải pháp công nghệ nào?

  VTS được xây dựng trên nền tảng của Microsoft Dynamics 365, bao gồm các công nghệ

  1. Dynamics 365 for Sale, Customer Services, Field Services, Customer Insight, eCommerce
  2. Power Automate: customize Dynamics 365 đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
  3. Power BI cung cấp công cụ phân tích dữ liệu như công cụ Business Intelligence
  4. Power Page: xây dựng các cổng thông tin dịch vụ khách hàng, quan hệ đại lý, quan hệ đối tác
  5. Power Virtual Agent cung cấp dịch vụ AI là kênh liên lạc theo kiểu BOT với Khách hàng
  6. Dynamics 365 for Finance và Supply Chain làm nền tảng quản trị như ERP của doanh nghiệp
  7. Tích hợp với Call Center, Zalo, SMS, Email, Facebook Messenger, Whatsapp như là các kênh liên lạc và hỗ trợ khách hàng
  8. Tích hợp với Microsoft Teams như là một kênh liên lạc với Khách hàng
  9. Microsoft Fabric công cụ xây dựng, quản trị và phát triển dữ liệu cho doanh nghiệp