Bring value to your business!

Mang lại nền tảng công nghệ quản trị cho doanh nghiệp

Giải pháp toàn diện

BSD cung cấp giải pháp toàn diện, an toàn, linh động, khả năng mở rộng đáp ứng các nhu cầu quản trị.

Trải nghiệm vận hành

Dịch vụ tư vấn và triển khai với am hiểu chuyên ngành cùng với trải nghiệm sâu sắc vận hành giải pháp.

Đối tác tin cậy

Trải nghiệm về công nghệ luôn mang lại niềm tin cho các nhà quản trị hàng đầu về điều hành.

Vận hành trên nền tảng công nghệ

Hãy xây dựng cho doanh nghiệp nền tảng công nghệ an toàn, tin cậy

01

Giải pháp tổng thể

Giải pháp công nghệ toàn diện giúp bạn tiết kiệm thời gian, dữ liệu an toàn và đạt độ tin cậy cao, cung cấp các báo cáo chính xác, các phân tích cung cấp thông tin đa chiều, tổng quan tới chi tiết giúp lãnh đạo nhanh chóng và đúng đắn trong các quyết định.

02

Trải nghiệm vận hành

Tối ưu hoá và trải nghiệm vận hành cho từng môi trường của doanh nghiệp cùng với kinh nghiệm và am hiểu ngành đã mang lại cho tất cả các thành viên của khách hàng các trải nghiệm tốt nhất về công nghệ cho quản trị, cho vận hành tới từng công việc hàng ngày từ lãnh đạo, quản lý cho tới nhân viên.

03

Đối tác tin cậy

Với các tư vấn công nghệ tổng thể, tích hợp và linh động, cùng với các cam kết triển khai giải pháp, sát cánh với người dùng trong vận hành để xây dựng nền tảng công nghệ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn là đối tác tin cậy của các nhà lãnh đạo khắc khe nhất

Giải pháp công nghệ

Tiếp cận – Triển khai – Vận hành

CRM

Khách hàng của bạn

Dynamics 365 và Saleforce!

Với các chức năng Marketing, Sale và Customer Service được chúng tôi cung cấp dựa trên Dynamics 365 và Salesforce đáp ứng các nhu cầu Khách hàng

Business Intelligence

Quyết định của bạn

Tableau và Power BI

Power BI và Tableau là 2 giải pháp hàng đầu với công nghệ phân tích, khai phá dữ liệu nhằm cung cấp cho người dùng góc nhìn đa chiều của vấn đề!

FP&A

Chiến lược của bạn

Acterys

Được xây dựng trên nền tảng Azure Cloud, với Excel như là nơi xây dựng kế hoạch, dự báo và ngân sách cùng với Power BI là công cụ phân tích và what-if.

Data Platform

Tài sản của bạn

Microsoft Fabric và AWS Anaplytics

Cung cấp nhưng công cụ công nghệ, mạnh mẻ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản trị, phát triển và vận hành tài sản dữ liệu trong môi trường tốt nhất.

trải nghiệm với nền tảng tin cậy và linh động nhất

Nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp

Với các đối tác chiến lược Microsoft, AWS, Salesforce, Tableau luôn cam kết và đưa ra roadmap định hướng chiến lược phát triển trên các công nghệ mới nhất, nền tảng nhất nhằm cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất.

Frequently Asked Questions

Business Solution Development


 • BSD cung cấp giải pháp nào của Salesforce

  BSD cung cấp các giải pháp sau đây của Salesforce

  1. Tableau

  2. Sale, Customer Services và Marketing

  3. Mulesoft


 • BSD cung cấp giải pháp nào của AWS?

  BSD cung cấp giải pháp AWS Analytics của AWS, bao gồm

  1. AWS Glue

  2. 


 • BSD cung cấp các giải pháp nào của Microsoft?

  BSD cung cấp các giải pháp sau đây của Microsoft

  1. Dynamics 365 bao gồm for Sale, Customer Services, Customer Insight, Project Management,..
  2. Power Platform
  3. Microsoft Fabric

 • BSD cung cấp các dịch vụ nào?

  BSD cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Tư vấn giải pháp công nghệ theo yêu cầu của doanh nghiệp
  2. Quản lý dự án triển khai
  3. Triển khai giải pháp của Microsoft, Salesforce, AWS
  4. Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của doanh nghiệp
  5. Bảo trì dự án

 • BSD cung cấp giải pháp công nghệ nào?

  Các giải pháp công nghệ BSD cung cấp bao gồm:

  1. Dynamics 365 và Salesforce cho giải pháp CRM 
  2. Tableau và Power BI cho giải pháp Business Intelligence
  3. Microsoft Fabric và AWS Analytics cho giải pháp nền tảng dữ liệu
  4. Acterys cho giải pháp FP&A
  5. Và một số các sản phẩm khác như Odoo, TalentLSM, GanttPro,..

Latest from The Blog

Phát triển nhanh hơn với nền tảng công nghệ

Công nghệ luôn đồng hành với bạn trên con đường phát triển!