Finance Planning & Analytics

Create a functional and visually appealing website

Kế hoạch

Nền tảng quản trị kế hoạch doanh thu, tồn kho, mua sắm, nhân sự, chi phí, báo cáo tài chính cùng với kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp

Ngân sách

Xây dựng các mô hình ngân sách, linh hoạt trong các kịch bản và công cụ phân tích tìm kiếm kịch bản tốt nhất cho hoạt động.

Dự báo

Xây dựng các dự báo cùng với công nghệ, mô hình dự báo của AI hỗ trợ tìm kiếm các kế hoạch vận hành tốt nhất.

Supporting Subheading

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus leo.

Supporting Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Supporting Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Supporting Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Supporting Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

giải pháp fP&A

Acterys và Anaplan

Đáp ứng tất cả các yêu cầu quản trị của doanh nghiệp!

Acterys

Everything you need to get start building your website.


Customisation options

Essential pattern library

Handcrafted theme styles

Unmatched performance

Unmatched performance


Recommended

Anaplan

Unlock the full potential of your website with our Pro plan.


Everything in Starter Plan plus…

Custom typography

Premium pattern library

Pro blocks access

Priority customer support


Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy gọi cho BSD khi bạn cần tư vấn cho dự án công nghệ của doanh nghiệp bạn

Câu hỏi với giải pháp FP&A

Finance Planning & Analytics

 • FP&A là gì?

  FP&A viết tắt của từ Finance Planning & Analytics. Với FP&A bao gồm các nghiệp vụ

  1. Kế hoạch tài chính
  2. Dự báo tài chính
  3. Ngân sách
  4. Phân tích, hỗ trợ ra quyết định

  Phân tích tài chính là quá trình sử dụng các thông tin tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình tài chính của mình và đưa ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính đó.

 • Lợi ích của FP&A là gì?

  Lợi ích của FP&A bao gồm:

  1. Giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính
  2. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính
  3. Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động
  4. Hỗ trợ ra quyết định là quá trình cung cấp thông tin tài chính cho các nhà quản lý cấp cao để họ đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng. Các chuyên gia FP&A sử dụng các kỹ năng phân tích, lập luận và giao tiếp của mình để cung cấp thông tin tài chính cần thiết cho các nhà quản lý cấp cao.
  5. Dự báo tài chính là quá trình đưa ra các ước tính về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Dự báo tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Tại sao FP&A quan trọng đối với doanh nghiệp

  FP&A quan trọng đối với doanh nghiệp 

 • Cách triển khai PF&A

  Cách thức triển khai FP&A trong doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, quá trình triển khai FP&A thường bao gồm các bước sau:

  1. Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Thiết lập cấu trúc FP&A
  3. Đào tạo nhân viên FP&A
  4. Triển khai các hoạt động FP&A
 • BSD cung cấp giải pháp công nghệ nào cho FP&A

  BSD cung cấp 2 giải pháp công nghệ cho FP&A, dựa vào yêu cầu, môi trường của doanh nghiệp BSD sẽ tư vấn giải pháp nhằm đáp ứng với môi trường và tối ưu hoá trong vận hành giải pháp

  1. Acterys: giải pháp FP&A được xây dựng trên Microsoft Azure, Excel và Power BI
  2. Anaplan: dành cho các doanh nghiệp lớn hơn, các yêu cầu phức tạp hơn trong lập kế hoạch tài chính, kế hoạch chiến lược, ngân sách, dự báo