Nông nghiệp

Giải pháp ngành Nông nghiệp được phát triển trên nền tảng của Power App, mang lại nền tảng công nghệ nhằm gia tăng Chất lượng và Sản lượng cho ngành nông nghiệp với ghi nhận vùng trồng và nguồn gốc chi tiết

Dữ liệu nông nghiệp

Ghi nhận chi tiết dữ liệu Thửa đất, Loại đất, Vụ mùa, Giống, Sâu bệnh, Thuốc BVTV, Quy trình canh tác…

Chất lượng & Sản lượng

Công nghệ theo dõi và ghi nhận toàn bộ quá trình trồng và chăm sóc một cách khoa học và hữu cơ.

Vùng trồng

Lập kế hoạch thu hoạch và ghi nhận việc thu hoạch, nhân công, cùng với năng suất trên từng thửa đất.

Công nghệ cho người Nông dân

Mang công nghệ vào mô hình nông nghiệp với các hoạt động Trồng và Chăm sóc nhằm gia tăng Chất lượng và Sản phẩm cho người nông dân.

giải pháp cho ngành nông nghiệp

Chất lượng & Sản lượng

Cung cấp giải pháp công nghệ nhằm gia tăng doanh thu cho người Nông dân

Nông dân & Thửa đất

Ghi nhận từng hộ nông dân, thửa đất, đầu tư cho người nông dân trong quá trình trồng và chăm sóc

Giống & Quy trình canh tác

Quy trình canh tác là tâm điểm của khoa học đưa vào vận hành nhằm gia tăng chất lượng và sản lượng.

Quản lý trang trại

Xây dựng thiết kế nông trường, quản lý và vận hành với thiết bị IoT và quản lý tài sản của nông trường

Trồng & Chăm sóc

Ghi nhận chi tiết Nhật ký Trồng và Chăm sóc dựa trên Quy trình canh tác hoặc chăn thả theo từng Giống.

Vùng trồng & Nguồn gốc

Ghi nhận chi tiết vùng trồng, nguồn gốc từ giống, giai đoạn chăm sóc mang lại dữ liệu tiêu chuẩn, tuân thủ.

Thu hoạch

Lập kế hoạch thu hoạch và ghi nhận việc thu hoạch, nhân công, cùng với năng suất trên từng thửa đất.

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho giải pháp công nghệ của bạn

Hỏi đáp với giải pháp ngành Nông nghiệp

Giải pháp Nông nghiệp

 • Giải pháp cho nông nghiệp là gì?

  Sơ lược về giải pháp Agriculture Technology Solutions giải pháp công nghệ phụ vụ ngành nông nghiệp. Các điểm chính của giải pháp ATC như sau:

  1. Giải pháp được phát triển trên nền tảng giải pháp Microsoft Dynamics 365 – giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới
  2. Các chức năng chính gồm quản lý dữ liệu nông nghiệp, quản lý nông trường, quản lý nông dân, quản lý quy trình trồng trọt, chăm sóc, quản lý thu hoạch, quản lý dự báo,..
  3. Vận hành trên môi trường Web, và Mobile App
  4. Khả năng phát triển mở rộng đáp ứng các nhu cầu quản trị của doanh nghiệp 
  5. Đơn giản, dễ sử dụng và giao diện thân thiện với người dùng
  6. Chi phí triển khai và vận hành phù hợp
 • Giải pháp cho nông nghiệp giúp gì cho Nông nghiệp

  ATS là giải pháp công nghệ được BSD phát triển hướng tới chuyên ngành và các lĩnh vực hoạt động của ngành nông nghiệp

  1. Master Data: Tập trung quản lý các thông tin nông nghiệp từ đất đai, con giống, cây trồng, quy trình canh tác nuôi trồng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, phân bón, thức ăn, hoá chất, máy móc thiết bị cùng với các tiêu chuẩn đánh giá
  2. Kế hoạch: cung cấp nền tảng EPM (Enterprise Performance Management) giúp cho doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch, dự báo cùng với sự trợ giúp của AI và các dịch vụ dự báo thời tiết và vụ mùa
  3. Quy trình canh tác/nuôi trồng: vận hành trên Web và Mobile App giúp dễ dàng ghi nhận trực tiếp các số liệu của quy trình canh tác và nuôi trồng, gia tăng việc so sánh, đối khớp với số liệu tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tình hình tăng trưởng
  4. Thu hoạch: ghi nhận kết quả thu hoạch, cùng với đánh giá chất lượng của sản phẩm
  5. ERP với việc ghi nhận mua hàng tập trung, quản lý tồn kho, quản lý đơn hàng, và quản lý tài chính kế toán
  6. Giải pháp CRM giúp bạn tìm kiếm khách hàng, thị trường, quản lý Marketing, và phát triển eCommerce
 • Giải pháp cho nông nghiệp vận hành thế nào?

  ATS được phát triển trên nền của Microsoft Dynamics 365, nên cách thức vận hành của ATS như sau

  1. Tập trung quản lý tất cả các Master Data, Quy định, Quy trình, Khách hàng, Nguyên liệu, Phụ liệu, Hoá chất, Sản phẩm, Nhà cung cấp, Đối tác cùng với các Tiêu chuẩn, Quy trình canh tác, nuôi trồng trên hệ thống
  2. Nông dân và cán bộ nông vụ, nông trường ghi nhận dữ liệu trên Mobile App và Web. Họ sẽ nhận được các thông báo, thông tin và trao đổi trực tiếp trên thiết bj, ghi nhận vào từng nghiệp vụ vận hành
  3. Báo cáo phân tích và dashboard quản trị cùng với các thông báo luôn luôn theo sát với các hoạt động của nông nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động đi đúng theo tiêu chuẩn
 • Giải pháp cho nông nghiệp có phù hợp với doanh nghiệp của tôi không?

  ATS được phát triển trên nền tảng của giải pháp quản trị Microsoft Dynamics 365

  1. Dynamics 365: cung cấp giải pháp ERP, CRM, Project Management đáp ứng các hoạt động lõi, rất linh động và khả mở đáp ứng các nhu cầu quản trị
  2. Power Automate: nền tảng low-code cung cấp công cụ dể customize và phát triển bất kỳ ứng dụng nào theo yêu cầu của ngành nông nghiệp, hoặc đặc thù của doanh nghiệp bạn
  3. Tích hợp: khả năng tích hợp với các giải pháp bên ngoài như SAP, Oracle, Salesforce, và các giải pháp bên trong nội bộ của doanh nghiệp, các giải pháp Zalo, SMS, Call Center, Facebook Messenger, Whatsapp, Viber trở thành các kênh liên lạc của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp
  4. Tích hợp với các giải pháp của Microsoft như Copilot, Teams, Sharepoint, Viva
  5. Microsoft Fabric: công cụ giúp bạn xây dựng, quản trị, vận hành và phát triển nền tảng dữ liệu là tài sản của doanh nghiệp
 • Phương pháp tiếp cận triển khai giải pháp như thế nào?

  Phương pháp tiếp cận và triển khai khai của BSD cho ATS dựa trên nguyên tắc Agile, và phát triển dựa vào giải pháp lõi của nền tảng. Điều này giúp giảm thiểu các customize, gia tăng hiệu quả của giải pháp, giảm chi phí đầu tư, giảm thời gian triển khai và phát triển, giúp gia tăng tỷ lệ thu hồi trên vốn đầu tư của dự án

  Các bước triển khai của BSD

  1. Sử dụng nền tảng thảo luận, hỏi đáp nhằm làm rõ và khai phá sâu sắc các yêu cầu quản trị và yêu cầu nghiệp vụ của người dùng. Cung cấp phân tích sâu sắc về GAP và Quản trị vận hành của dự án
  2. Customize và Phát triển ứng dụng cho dự án 
  3. Kiểm thử bao gồm SIT và UAT
  4. Quyết định và đưa giải pháp vào vận hành thực tế cho doanh nghiệp
 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho giải pháp nông nghiệp

  BSD cùng trải nghiệm và am hiểu với ngành nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ chính sau đây

  1. Tư vấn công nghệ và lộ trình triển khai cho dự án ATS
  2. Thực hiện triển khai dự án ATS
  3. Đào tạo nhân cho người dùng chính và người dùng cuối sử dụng thành thạo giải pháp ATS
  4. Bảo trì, cải tiến và nâng cấp các chức năng của ATS