Quản lý dự án xây dựng

Được BSD xây dựng trên nền tảng của Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Quản trị toàn diện

Giải pháp với đầy đủ chức năng nhằm gia tăng quản trị, vận hành từ kế hoạch tiến độ cho tới nghiệm thu dự án với chủ đầu tư.

Phát triển mở rộng

Với nền tảng low-code Power App và Microsoft Project bạn dễ dàng và nhanh chóng phát triển các chức năng đặc thù của doanh nghiệp.

Môi trường công nghệ

Với hệ sinh thái của Microsoft cung cấp cho bạn nền tảng kết nối làm việc 24/7 kế nối các thành viên của dự án, nhà thầu và khách hàng.

Tất cả bạn cần là ứng dụng quản lý dự án xây dựng

Vận hành với hệ sinh thái Microsoft tạo cho bạn bộ công cụ quản trị dự án xây dựng trong môi trường công tác, chia sẻ.

Quản lý dự án xây dựng

Microsoft Project – nền tảng quản lý dự án xây dựng

Cung cấp nền tảng công nghệ quản lý dự án cho doanh nghiệp xây dựng

Kế hoạch triển khai

Dễ dàng xây dựng kế hoạch dự án dựa trên Microsoft Project, ứng dụng mà hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đều sử dụng.

Giám sát tiến độ

Giám sát chi tiết tiến độ với sơ đồ Gantt, baseline, Critical path và xây dựng các Quy trình xác nhận Gia hạn, %Hoàn thành.

Ghi nhận vận hành

Ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ trong triển khai dự án như sự cố, rủi ro, thay đổi trong quá trình triển khai, chi phí trực tiếp phát sinh.

Thay đổi của dự án

Ghi nhận thay đổi theo yêu cầu và thoả thuận của 2 bên trong thời gian triển khai dự án, và là tài liệu quan trọng chi tiết của dự án

Tài chính dự án

Công cụ thiết lập giá xây dựng của dự án, giám sát ngân sách của dự án theo từng giai đoạn của dự án, cùng với việc ghi nhận chi phí

Nhật ký thi công

Ghi nhận nhật ký thi công của công trường hàng ngày theo tiến độ của dự án, và là tài liệu cung cấp nghiệm thu dự án cho chủ đầu tư.

Video giới thiệu Microsoft Planner được sử dụng để quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

Hãy liên lạc với BSD khi bạn là doanh nghiệp xây dựng!

Các câu hỏi với ứng dụng Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

 • Tại sao tôi phải cần ứng dụng quản lý dự án xây dựng?

  Bạn cần ứng dụng quản lý dự án xây dựng để

  1. Giám sát vận hành không những một mà nhiều dự án xây dựng cùng lúc
  2. Theo dõi chặc chẽ tiến độ nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng của bạn
  3. Theo dõi ngân sách nhằm giảm thiểu rủi ro về chi phí của dự án
  4. Xây dựng một sàn làm việc chung cho tất cả các đối tượng tham gia vào dự án nhằm giảm thiểu rủi ro về sai sót 
 • Quản lý dự án xây dựng là giải pháp gì?

  Quản lý dự án xây dựng là giải pháp quản lý kế hoạch và ghi nhận vận hành của dự án xây dựng

  1. Được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft Project mà các doanh nghiệp xây dựng đều biết
  2. Phát triển các chức năng nhằm gia tăng việc quản lý tiến độ, giám sát %Hoàn thành của Task việc, Gia hạn thời gian của Task việc
  3. Giám sát ngân sách, ghi nhận chi phí, sự thay đổi trong quá trình triển khai dự án, rủi ro, sự cố,..
 • Làm thế nào để triển khai giải pháp Quản lý dự án xây dựng?

  Để triển khai dự án, các tốt nhất là

  1. Bạn liên lạc trực tiếp với BSD thông qua Đại 0918 339 689 hoặc email daibt@bsdinsight.com để có các tư vấn tốt nhất
  2. Tìm hiểu nhu cầu quản lý các dự án xây dựng của bạn
  3. Phát triển giải pháp, đưa giải pháp vào đào tạo và vận hành
 • Lợi ích chính của ứng dụng quản lý xây dựng

  Ứng dụng quản lý xây dựng mang lại cho doanh nghiệp xây dựng:

  1. Quản lý giám sát chặt chẽ tiến độ của dự án
  2. Ghi nhận và quản lý các hoạt động liên quan tới dự án xây dựng như Chi phí, Ngân sách, Thay đổi, Rủi ro và Sự cố của dự án.
  3. Ghi nhận Nhật ký công trình của dự án xây dựng
  4. Cung cấp nền tảng công nghệ kết nối làm việc giữa doanh nghiệp của bạn, công trình, đối tác, nhà thầu và khách hàng
 • Ứng dụng Quản lý dự án xây dựng phù hợp với các mô hình doanh nghiệp nào?

  Quản lý dự án xây dựng phụ hợp với doanh nghiệp xây dựng