Giải pháp CRM

CRM giải pháp quản lý toàn bộ nghiệp vụ với Khách hàng của bạn dựa trên marketing, kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Giải pháp công nghệ quan trọng với tất cả các doanh nghiệp

Tập trung

Nền tảng công nghệ triển khai Customer Centric với các nghiệp vụ marketing, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Chuẩn hoá

Chuẩn hoá từ lúc ghi nhận thông tin, quy trình vận hành tương tác với Khách hàng trong Kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Trải nghiệm

Chuyên nghiệp cho tất cả các hoạt động với khách hàng, gia tăng trải nghiệm của Khách hàng và nhân sự vận hành.

Nền tảng vận hành chuyên nghiệp

Góc nhìn của Khách hàng đối với bạn!

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

giải pháp crm

Tin cậy, linh động và khả mở

BSD cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho các giải pháp của mình!

Salesforce

Giải pháp CRM #1 thế giới.

Full-Stack CRM

Full-stack giải pháp CRM

Nền tảng low-code Einstein

Data Cloud và Tableau

Tích hợp với đối tác

Slack


Recommended

Dynamics 365

Giải pháp CRM #2 thế giới

Hệ sinh thái Microsoft

Full-stack giải pháp CRM

Nền tảng low-code Power Platform

Microsoft Fabric và Power BI

Dynamics 365 ERP

Sharepoint, Teams, Microsoft 365


Đối tác tin cậy của bạn

Đảm bảo sự thành công của bạn, hãy liên lạc với BSD

Câu hỏi thường gặp cho giải pháp CRM

CRM Solutions

 • CRM có lợi ích gì cho doanh nghiệp

  CRM là giải pháp quản lý trọn bộ các nghiệp vụ liên quan tới khách hàng của bạn, và Khách hàng là đối tượng quan trọng nhất của doanh nghiệp. Chi tiết các lợi ích sẽ mang lại cho doanh nghiệp

  1. Customer Centric đưa khách hàng về trung tâm của quản lý, bên cạnh đó là tất cả các thông tin của marketing, sale và customer services liên quan tới khách hàng 
  2. Quản lý và thúc đẩy hoàn tất các cơ hội kinh doanh
  3. Gia tăng trải nghiệm khách hàng cho tất cả các giai đoạn kinh doanh của bạn
  4. Nền tảng số liệu cho bạn tìm kiếm thị trường và phát triển sản phẩm mới 
  5. Chuyên nghiệp và thay đổi cách thức làm việc với khách hàng
 • Làm thế nào lựa chọn CRM phù hợp cho doanh nghiệp của tôi

  Để lựa chọn, thì chắc chắn bạn phải có các tiêu chí lựa chọn, và với CRM thì các tiêu chí này chính là các yêu cầu quản lý, quản trị vận hành của 4 bộ phận chính là marketing, kinh doanh và dịch vụ khách hàng cùng với các bộ phận quản lý, giám đốc, điều hành và chiến lược của doanh nghiệp bạn. Nên

  1. Bạn cần phải có bộ tài liệu chi tiết các yêu cầu của các bộ phận trên, bao gồm các yêu cầu đặc thù của ngành nghề và của chính doanh nghiệp bạn
  2. Cần có 1 nhà tư vấn để làm đơn vị trung gian, tư vấn cho bạn chính xác hơn, hoặc học có tầm nhìn về cả nghiệp vụ và công nghệ
  3. Đánh giá các giải pháp của các nhà thầu tham gia dự án của bạn, bao gồm chức năng, chiến lược phát triển và chiến lược triển khai
  4. Đánh giá tổng thể để tìm ra nhà cung cấp, sản phẩm CRM phù hợp nhất cho chiến lược và môi trường kinh doanh của bạn
 • CRM tích hợp với các ứng dụng nào

  CRM là giải pháp phục vụ đắc lực các nghiệp vụ của doanh nghiệp bạn và khách hàng, nên việc tích hợp của CRM với các giải pháp công nghệ đều phải phục vụ cho mục đích này

  1. Tích hợp vớ giải pháp ERP, SCM quản lý nội bộ của doanh nghiệp nhất là quản lý đơn hàng, giao hàng, kho, hoá đơn, công nợ. Đảm bảo việc vận hành đáp ứng các “thề thốt” của team Sale và Customer Services với khách hàng của bạn
  2. Tích hợp với các ứng dụng là kênh liên lạc bao gồm call center, chát (zalo, messenger, viber, whatsapp, sms,..) và thậm chí cái cú call trên điện thoại của bạn
  3. Tích hợp với các kênh social marketing để tìm kiếm, thu thập và một phần của customer voice
  4. Tích hợp với các website của doanh nghiệp bạn
 • Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai CRM như thế nào?

  Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai giải pháp CRM vào doanh nghiệp, bao gồm các bước sau đây

  1. Tập hợp và tài liệu cho được các nhu cầu của marketing, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, bao gồm các trường hợp đặc biệt, đặc thù của ngành nghề và chính của doanh nghiệp bạn
  2. Tìm kiếm nhà tư vấn giải pháp để tư vấn giải pháp, chiến lược triển khai và nhất là quản lý dự án triển khai cho bạn
  3. Phát triển các chức năng trên nền tảng giải pháp mà bạn đã chọn
  4. SIT và UAT giải pháp theo chiến lược triển khai của nhà tư vấn
  5. Golive giải pháp
  6. Nâng cấp, phát triển các chức năng gia tăng trải nghiệm người dùng, khách hàng, quản lý, và lãnh đạo của doanh nghiệp bạn

 • Chi phí triển khai CRM như thế nào

  Các chi phí triển khai CRM bao gồm

  1. Chi phí bản quyền phần mềm, chi phí này thường doanh nghiệp thanh toán hàng năm, và dựa vào số lượng user mà bạn sử dụng cộng thêm vào đó là các ứng dụng add-in mà bạn mua kèm với CRM
  2. Chi phí triển khai giải pháp CRM, bao gồm chi phí thuê ngoài triển khai và chi phí nhân sự tham gia triển khai ở phí doanh nghiệp của bạn
  3. Chi phí tuỳ biến (customize và develop) là chi phí cần phải customize giải pháp CRM cho phù hợp với các yêu cầu thực tế, đặc thù của doanh nghiệp bạn
  4. Chi phí bảo trì các customize và develop trên hàng năm
 • Sản phẩm và dịch vụ của BSD cho CRM

  BSD cung cấp sản phẩm CRM chính của Microsoft Dynamics 365 CRM và Salesforce

  Các dịch vụ của BSD cung cấp cho khách hàng bao gồm

  1. Tư vấn đánh giá khả thi, lựa chọn giải pháp CRM và chiến lược triển khai
  2. Triển khai giải pháp CRM
  3. Customize và Develop các chức năng theo yêu cầu đặc thù & quản trị của khách hàng 
  4. Bảo trì và nâng cấp giải pháp