Dynamics 365

CRM Bất động sản

Customise the entire website layout, including the header, footer, and all other template parts. With FSE, we can create and edit templates for their entire website, including single posts, archive pages, and custom post types.

Download Spectra Theme

Version 1.0.0


Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi dự án cộng nghệ của bạn cần tư vấn

Câu hỏi thường gặp CRM Bất động sản

CRM Bất động sản

 • CRM Bất động sản là gì

  CRM Bất động sản là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng chuyên cho lĩnh vực Bất động sản, được BSD phát triển trên nền giải pháp Microsoft Dynamics 365 , bao gồm các chức năng chính là Quản lý sản phẩm, Quản lý khách hàng, Marketing, Kinh doanh lĩnh vực bất động sản dân sự và khu công nghiệp, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

 • CRM Bất động sản mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  CRM Bất động sản mang lại cho doanh nghiệp các lợi ích chính sau:

  1. Tập trung quản lý toàn bộ hoạt động và dữ liệu
  2. Gia tăng mối quan hệ của chủ đầu tư với khách hàng, đối tác và đại lý
  3. Chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ cho Khách hàng
  4. Nền tảng phát triển tài sản dữ liệu và năng lực cạnh tranh của chủ đầu tư 
 • CRM Bất động sản phù hợp với các doanh nghiệp nào

  CRM Bất động sản được BSD phát triển trên nền giải pháp quản trị của Microsoft Dynamics 365, và phù hợp với các Chủ đầu tư của dự án, tập trung quản lý khách hàng, quy trình kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý nhà phân phối và các sàn liên quan, quản lý dịch vụ khách hàng như chuyển nhượng, thanh lý, bàn giao, thanh toán,..

 • Cách tốt nhất để triển khai CRM Bất động sản

  Cách tốt nhất để triển khai giải pháp CRM Bất động sản

  1. Cam kết và quan tâm của lãnh đạo về áp dụng và vận hành công nghệ vào quản lý kinh doanh, dịch vụ
  2. Phối hợp với BSD để xây dựng bộ quy chuẩn về quy trình, dữ liệu (được gọi là blueprint), bên cạnh các yêu cầu của các bộ phận là kinh nghiệm, am hiểu ngành và tư vấn của BSD
  3. Triển khai phần cốt lõi của giải pháp (kinh doanh, quản lý hợp đồng, dịch vụ khách hàng)
  4. Vận hành và phát triển các tính năng nhằm gia tăng độ thân thiện của ứng dụng với đặc thù môi trường của doanh nghiệp 
  5. Triển khai các giải pháp công nghệ tích hợp và AI nhằm gia tăng hiệu quả và trải nghiệm khách hàng
 • Chi phí triển khai CRM Bất động sản

  Chi phí triển khai CRM Bất động sản bao gồm

  1. Chi phí bản quyền phần mềm Microsoft Dynamics 365, các ứng dụng của Microsoft và các ứng dụng tích hợp liên quan
  2. Chi phí dịch vụ triển khai giải pháp
  3. Chi phí phát triển các chức năng theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp bất động sản
  4. Chi phí bảo trì giải pháp hàng năm
 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho CRM Bất động sản

  BSD cung cấp các dịch vụ trọn gói cho giải pháp CRM Bất động sản, bao gồm Tư vấn dự án, Triển khai dự án, Phát triển các chức năng theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp, và bản quyền phần mềm của Microsoft Dynamics 365