Just Perform

Giải pháp phân tích hiệu quả đầu tư dự án Bất động sản

Just Perform

Phân tích hiệu quả đầu tư

Block patterns are pre-designed block layouts that we can easily insert into their content. These patterns can help to save time and create visually appealing designs. Allows us to create custom themes using the block-based template.

Mô hình linh động

Just Perform rất linh động, bạn hoàn toàn xây dựng mô hình kinh doanh của bạn một cách dễ dàng.

Dễ dàng tích hợp

Cung cấp công nghệ tích hợp với các ứng dụng của doanh nghiệp như ERP, CRM, Kế toán, và Core khác.

Nền tảng cộng tác

Dễ dàng liên lạc, chia sẻ, cộng tác với các thành viên trong doanh nghiệp cùng xây dựng giải pháp.

Mô hình hiệu suất dự án!

Xây dựng các điểm đánh giá vận hành dự án Bất động sản

Just perform

Hiệu quả đầu tư

Just Perform cung cấp nền tảng tính toán các kịch bạn kinh doanh

Mô hình kinh doanh

Linh động cho bạn xây dựng mô hình kinh doanh theo đúng các nhu cầu quản trị ngành bất động sản của bạn

Doanh thu & Chi phí

Xây dựng mô hình doanh thu dựa trên thời điểm ra hàng, ước tính giá bán và chính sách thanh toán.

TIPV & EPV

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Nhu cầu vốn

Xây dựng mô hình về nhu cầu vốn vay ngân hàng trả lãi hay không bao gồm trả lãi với nhu cầu vốn dự án.

Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn cho dự án với các nhà đầu tư là Ngân hàng, Khách hàng, Chủ đầu tư, và các đầu tư khác.

Chỉ số tài chính

Tính toán các chỉ số tài chính của dự án nhằm cung cấp cho nhà đầu tư các góc nhìn tổng thể về dự án.

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy gọi cho BSD khi bạn cần tư vấn về CNTT cho doanh nghiệp của bạn

Câu hỏi về Phân tích hiệu quả đầu tư dự án

Phân tích đầu tư

 • Tôi cần phải chuẩn bị gì để triển khai ứng dụng Phân tích đầu tư?

  Bạn cần phải chuẩn bị các báo cáo hiện nay bạn phân tích đầu tư cho các nhà đầu tư, cho ngân hàng đề bạn vay vốn, các báo cáo vận hành và nhất là Call cho BSD để nhận được sự tư vấn

 • Khi nào tôi cần giải pháp EPM?

  EPM là giải pháp nhằm giúp cho doanh nghiệp xây dựng các mô hình về kinh doanh, các mô hình về kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A Finance Planning & Analytics). Theo đó, bạn xây dựng mô hình đầy đủ về kế hoạch cho Doanh thu, Chi phí, Kho, Mua hàng, ….Nói một cách nhanh chóng là bạn sẽ có một bộ số của ERP nhưng cho tương lai, và bạn dùng bộ số này để so sánh với số thực tế của ERP nhằm tìm ra hiệu quả vận hành của doanh nghiệp bạn

 • Tôi có thể thực hiện các What-if trên Just Perform hay không?

  Bạn hoàn toàn có thể xây dựng ra các kịch bạn cho Kế hoạch và chính xác là cho các giả định của dự án Bất động sản như giả định thời điểm ra hàng, giả định về giá bán / m2, giá định về các chính sách thanh toán để từ đó, hệ thống tính toán cho bạn các chỉ số tài chính, nhu cầu về vốn của dự án, cơ cấu vốn của dự án, điểm hoà vốn và nhất là các báo cáo tài chính kế hoạch của dự án

 • Tại sao phải cần nền tảng công nghệ cho Phân tích hiệu quả đầu tư dự án?

  Bạn có thể thực hiện việc tính toán Hiệu quả đầu tư dự án với Excel, như chắc chắn bạn và tôi đang đối mặt với một số vấn đề

  1. Excel sẽ rất chậm, và lag khi chúng ta đưa rất nhiều tính toán, công thức vào, và đặc biệt và việc tính toán hiệu quả đầu tư của dự án, chúng ta cần rất nhiều công thức, và công thức này lồng ghép với công thức trước đó vốn đã rất nhiều rồi
  2. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy góc độ của các tính toán ở 1 dự án duy nhất, rất khó hoặc có thể nói là chúng ta không thể sử dụng file Excel để thực hiện cho nhiều dự án. Và đây là góc nhìn rất quan trọng cho chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư để nhìn thấy dòng tiền của doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó trong tương lai với việc thu vào ở một số dự án và chi ra ở một số dự án khác
  3. Với những dự án phức tạp, Excel ra khó có thể đáp ứng cho chúng ta các chi tiết của tính toán

  Và với vài khó khăn trên, bạn cần một nền tảng công nghệ để bạn đưa các giả định vào, phân tích, và tìm kiếm kịch bản phù hợp nhất cho dự án của bạn, cũng như cho cả việc tính toán hiệu quả vận hành cho toàn doanh nghiệp

 • Giải pháp Phân tích đầu tư được phát triển như thế nào?

  BSD phát triển giải pháp Phân tích đầu tư trên nền tảng giải pháp Just Perform, một giải pháp EPM (Enterprise Performance Management). Theo đó, doanh nghiệp Bất động sản sử dụng để xây dựng các mô hình kế hoạch Doanh thu, Doanh số, Chi phí, các báo cáo tài chính, Tính toán TIPV, EPV, Nhu cầu vốn vay của dự án, cùng với tính toán Cơ cấu vốn và các chỉ số tài chính của dự án