Giải pháp​ công nghệ

Nền tảng công nghệ cho quản trị

Một nền tảng linh động, an toàn, khả mở và hợp lý nhất với chi phí đầu tư

Customer Relationship Management

Giải pháp CRM​​

Giải pháp công nghệ quản lý toàn bộ vòng đời và gia tăng mối quan hệ với khách hàng nhằm hiểu rõ hành vi của Khách hàng qua nghiệp vụ Marketing, Sale và Customer Services.

Nền tảng công nghệ an toàn, linh động, dễ dàng tuỳ biến đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp​
Khả năng mở rộng với nền tảng low-code và công nghệ AI Copilot rất nhanh đáp ứng nhu cầu của người dùng​
Cung cấp giải pháp chuyên ngành Bất động sản, Kinh doanh oto, nông nghiệp​
Data Analytics & Business Intelligence

Data Analytics

Cung cấp giải pháp end-to-end xây dựng, quản trị, vận hành và phát triển nền tảng dữ liệu. Xây dựng môi trường và mô hình làm việc theo hướng dữ liệu cho doanh nghiệp.

Sử dụng nền tảng Microsoft Fabric của Microsoft​
Giải pháp toàn diện, linh hoạt, khả mở xây dựng nền tảng dữ liệu cho doanh nghiệp​
Power BI và Tableau như công cụ phân tích dữ liệu với​
Corporate Performance Management

Giải pháp CPM​

Cung cấp công cụ công nghệ xây dựng kế hoạch, ngân sách và dự báo. Cung cấp nền tảng phân tích tìm kiếm các kịch bản kế hoạch, tích hợp số thực tế đánh giá hiệu quả

Triển khai trên nền tảng Acterys ​
Công cụ xây dựng, vận hành, giám sát kế hoạch, ngân sách, và dự báo​
Dễ sử dụng với Excel và phân tích với Power BI​

Giải pháp toàn diện, linh động, an toàn, và khả mở

BSD luôn là sự lựa chọn của các nhà quản trị cho giải pháp công nghệ quản trị

BSD cung cấp các giải pháp

Giải pháp

 • Giải pháp Talent Management

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp Talent Management, và eLearning với công nghệ của

  1. Microsoft Viva
  2. TalentLMS 
 • Giải pháp FP&A

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai cho giải pháp FP&A trên nền tảng công nghệ của 

  1. Acterys
  2. Anaplan
 • Data Platform & Business Intelligence

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp Data Platform và Business Intelligence sau:

  1. Nền tảng dữ liệu của AWS Analytics
  2. Nền tảng dữ liệu của Microsoft Fabric
  3. Công cụ Business Intelligence của Tableau và Power BI 
 • Giải pháp ERP

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp 

  1. Microsoft Dynamics 365 for Finance và Supply Chain Management,
  2. Odoo
 • Giải pháp CRM

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp CRM ( với các phân hệ Sale, Marketing, Customer Services, Field Services, Customer Data Platform, eCommerce) với công nghệ của 

  1. Microsoft Dynamics 365
  2. Salesforce