Cộng đồng

Môi trường trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

Tài liệu

Cung cấp hệ thống tài liệu vận hành, hướng dẫn sử dụng cho các giải pháp BSD cung cấp.

Download

Bạn có thể tải các tài liệu về quản trị, hướng dẫn sử dụng và vận hành giải pháp .

Blog

Là các bài viết liên quan tới các sản phẩm BSD cung cấp như thông tin mới cùng với các kinh nghiệm triển khai.

Cộng đồng

Thảo luận mở, cộng đồng của BSD thành lập trên môi trường Facebook nhằm tạo thêm kênh thảo luận .

Forum

Forum được BSD thành lập với mong muốn làm nơi thảo luận chia sẻ, tìm hiểu về các giải pháp quản trị

Glossary

Bộ từ điển gồm các khái niệm liên quan tới quản trị, công nghệ, các giải pháp BSD cung cấp.

Liên lạc với BSD

Bạn đang cần tư vấn giúp bạn tìm hiểu, đánh giá, lập kế hoạch, quản trị dự án triển khai giải pháp công nghệ phục vụ mục đích quản trị. Hãy liên lạc với BSD.