dữ liệu là tài sản của doanh nghiệp

Nền tảng dữ liệu là nền tảng gia tăng năng lực cạnh tranh của bạn

Hãy tìm kiếm cho mình nền tảng để thu gôm, chuyển đổi, đồng nhất, xây dựng, quản trị, vận hành, và phát triển hệ thống dữ liệu của bạn.

Xây dựng

Cung cấp chức năng nhằm kết nối với tất cả các nguồn dữ liệu, chuyển đổi, và đồng nhất tạo nên dữ liệu với độ tin cậy cho người sử dụng

Vận hành

Khả năng cung cấp số liệu cho các ứng dụng của doanh nghiệp, xây dựng các mô hình dữ liệu theo khoa học dữ liệu và công cụ phân tích dữ liệu

Phát triển

Chức năng mở rộng để thu thập thêm các nguồn dữ liệu mới, các pipeline để chuyển hoá dữ liệu cùng với các chức năng mở rộng để phân tích dữ liệu

Giá trị của Data Platform

Tăng cường hiệu quả

Tự động hoá các quy trình làm việc, giảm thời gia tra cứu số liệu, thừa kế dữ liệu từ các đơn vị thành viên và các bộ phận trong doanh nghiệp, chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.

Gia tăng khai thác dữ liệu

Sư tin cậy của dữ liệu được gia tăng và nhân viên hiểu rằng số liệu ở Data platform là chính xác, là tin cậy và là công cụ giúp họ trong các công việc hàng ngày khi làm việc với số liệu.

Thúc đẩy đổi mới

Nhanh chóng hơn, đa chiều hơn trong các thông tin mà data platform cung cấp cho các quản lý, lãnh đạo và đây là nền tảng cho các quyết định, các đổi mới của doanh nghiệp.

Sản phẩm & Dịch vụ của BSD

Nền tảng tin cậy với chức năng đầy đủ và mạnh mẻ sẽ hỗ trợ bạn mang ý tưởng vận hành dữ liệu vào thực tế quản trị của doanh nghiệp bạn.

Microsoft Fabric

Chuẩn hoá lại cách mà doanh nghiệp xây dựng, quản lý và vận hành tài sản dữ liệu trên một nền tảng duy nhất với sự hỗ trợ đắc lực của AI.
Chi tiết

AWS Analytics

Cung cấp dịch vụ cho tất cả loại hình, ngành nghề và độ lớn hay độ phức tạp của dữ liệu với tiêu chí hiệu suất cao, khả năng mở rộng và chi phí thấp nhất
Chi tiết

SAP BTP

Khai thác sức mạnh của SAP BTP nhằm khai thác triệt để các ứng dụng của SAP và cá nhân hoá các nghiệp vụ đặc thù của ngành và chính doanh nghiệp
Chi tiết.

Dịch vụ của BSD

Cung cấp dịch vụ tổng thể, chuyên nghiệp và cộng tác mang để cho bạn trải nghiệm tốt nhất về Data Platform

Các câu hỏi thường gặp của Data Platform

Data Platform

 • Lựa chọn giải pháp data platform như thế nào?

  Khi lựa chọn giải pháp data platform, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:

  1. Quy mô doanh nghiệp
  2. Lĩnh vực hoạt động
  3. Ngân sách
  4. Nhu cầu của doanh nghiệp

  Dưới đây là một số câu hỏi cụ thể hơn về data platform:

  Loại data platform nào phù hợp với doanh nghiệp của tôi?

  Loại data platform phù hợp với doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, ngân sách và nhu cầu của doanh nghiệp.

  Làm thế nào để tôi bắt đầu triển khai data platform?

  Để bắt đầu triển khai data platform, bạn cần xác định nhu cầu của doanh nghiệp, phân tích dữ liệu sẵn có và lựa chọn giải pháp data platform phù hợp. Bạn cũng cần xây dựng kế hoạch triển khai và đào tạo người dùng.

  Data platform có cần thiết cho mọi doanh nghiệp?

  Không phải mọi doanh nghiệp đều cần data platform. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi nhiều dữ liệu như tài chính, bán lẻ, sản xuất,… thì data platform là một giải pháp cần thiết để giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị của dữ liệu.

 • Cách thức triển khai data platform như thế nào?

  Cách thức triển khai data platform phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, quá trình triển khai data platform thường bao gồm các bước sau:

  1. Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Phân tích dữ liệu sẵn có
  3. Lựa chọn giải pháp data platform phù hợp
  4. Triển khai giải pháp data platform
  5. Đào tạo người dùng
 • Thách thức khi triển khai data platform là gì?

  Các thách thức khi triển khai data platform bao gồm:

  1. Khó khăn trong việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
  2. Thiếu kỹ năng và kiến thức về data platform
  3. Chi phí triển khai và duy trì cao
 • Lợi ích của data platform là gì?

  Các lợi ích của data platform bao gồm:

  1. Tăng cường khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu
  2. Cải thiện chất lượng dữ liệu
  3. Tăng cường khả năng phân tích dữ liệu
  4. Giảm chi phí quản lý dữ liệu
 • Các thành phần của data platform là gì?

  Một data platform thường bao gồm các thành phần sau:

  1. Hệ thống tích hợp dữ liệu (data integration): Hệ thống tích hợp dữ liệu giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và hợp nhất chúng thành một nguồn dữ liệu thống nhất.
  2. Hệ thống lưu trữ dữ liệu (data storage): Hệ thống lưu trữ dữ liệu giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả.
  3. Hệ thống quản lý dữ liệu (data management): Hệ thống quản lý dữ liệu giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, bao gồm các nhiệm vụ như truy cập, phân quyền, bảo mật,…
  4. Hệ thống phân tích dữ liệu (data analytics): Hệ thống phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.
 • Data platform là gì?

  Data platform là một nền tảng dữ liệu giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Data platform cung cấp một môi trường thống nhất để doanh nghiệp có thể truy cập và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả.