Business Intelligence

Công cụ giúp tự bạn phân tích và khai phá những gì mà dữ liệu vận hành của bạn muốn nói, tìm kiếm các thông tin sâu sắc trong các phân tích dữ liệu, cung cấp các góc nhìn đa chiều từ đó bạn có các quyết định đúng đắn và hợp lý.

Dữ liệu tin cậy

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Thông tin sâu sắc

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Quyết định đúng đắn

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

giải pháp business intelligence

Phù hợp với tất cả nhu cầu

Điều hành linh động và hiệu quả với Nền tảng dữ liệu và Công cụ business intelligence

Power BI

Sức mạnh của nền tảng dữ liệu mang lại sự phù hợp của Power BI cho các doanh nghiệp.

Hệ sinh thái Microsoft

Customisation options

Essential pattern library

Handcrafted theme styles

Unmatched performance

Unmatched performance


Recommended

Tableau

Linh động, và khả năng tự thực hiện các nhu cầu khai phá, phân tích dữ liệu tạo nền Tableau.

Dễ sử dụng & Linh động

Everything in Starter Plan plus…

Custom typography

Premium pattern library

Pro blocks access

Priority customer support


Đối tác tin cậy của bạn

Đảm bảo sự thành công của dự án, hãy liên lạc với BSD

Câu hỏi thường gặp với Business Intelligence

Business Intelligence

 • BSD cung cấp các giải pháp BI nào?

  BSD hiện tại đang cung cấp 2 giải pháp BI chính là

  1. Tableau 
  2. Power BI
 • Cách thức triển khai giải pháp BI

  Cách thức triển khai giải pháp BI phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, quá trình triển khai giải pháp BI thường bao gồm các bước sau:

  1. Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Phân tích dữ liệu sẵn có
  3. Lựa chọn giải pháp BI phù hợp
  4. Triển khai giải pháp BI
  5. Đào tạo người dùng
 • Thách thức khi triển khai giải pháp BI là gì?

  Các thách thức khi triển khai giải pháp BI bao gồm:

  1. Khó khăn trong việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
  2. Thiếu kỹ năng và kiến thức BI
  3. Chi phí triển khai và duy trì cao
 • Lợi ích của BI

  Các lợi ích của giải pháp BI bao gồm:

  1. Cải thiện khả năng ra quyết định kinh doanh
  2. Tăng cường hiệu quả hoạt động
  3. Giảm thiểu rủi ro kinh doanh
  4. Tăng cường sự cạnh tranh
 • Các thành phần của giải pháp BI là gì?

  Một giải pháp BI thường bao gồm các thành phần sau:

  1. Dữ liệu: Đây là nền tảng của BI. Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hệ thống ERP, hệ thống CRM,…
  2. Công cụ BI: Các công cụ BI giúp doanh nghiệp thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu. Các công cụ BI có thể được chia thành hai loại chính: công cụ BI trên nền tảng đám mây và công cụ BI tại chỗ.
  3. Kỹ thuật BI: Kỹ thuật BI là các phương pháp và quy trình được sử dụng để phân tích dữ liệu. Các kỹ thuật BI phổ biến bao gồm phân tích thống kê, khai thác dữ liệu, phân tích mô hình,…
 • Business intelligence (BI) là gì?

  Business intelligence (BI) là quá trình thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. BI bao gồm các công cụ và kỹ thuật giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của mình và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.