Giải pháp ERP

ERP là giải pháp công nghệ xương sống của doanh nghiệp, quản lý toàn bộ các hoạt động lõi của kế toán, tài chính, kho, mua hàng và bán hàng

Chuẩn hoá

Cung cấp nền tảng công nghệ giúp chuẩn hoá từ việc nhập liệu, quy trình, các quy định quản lý cho tới các báo cáo.

Thời gian

ERP giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc truy xuất, tìm kiếm số liệu, nghiệp vụ vận hành cho từng thành viên.

Nền tảng

Nền tảng ghi nhận và vận hành doanh các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp, với khả năng mở rộng theo yêu cầu quản lý.

Đốt tác tin cậy cho sự thành công của dự án ERP

Am hiểu chuyên ngành, kinh nghiệm triển triển cùng với trải nghiệm ERP giúp BSD trở thành đối tác của các doanh nghiệp, nhà quản trị hàng đầu trên thế giới.

Giải pháp ERP

Giải pháp phù hợp với dịch vụ hoàn hảo cho thành công của ERP

Với mỗi một doanh nghiệp có một cơ địa khác nhau!

Dynamics 365

Everything you need to get start building your website.

$9.99

/ month


Customisation options

Essential pattern library

Handcrafted theme styles

Unmatched performance


Odoo ERP

Everything you need to get start building your website.

$9.99

/ month


Customisation options

Essential pattern library

Handcrafted theme styles

Unmatched performance


Recommended

Pro Plan

Unlock the full potential of your website with our Pro plan.

$19.99

/ month


Everything in Starter Plan plus…

Custom typography

Premium pattern library

Pro blocks access

Priority customer support


Hãy liên lạc với BSD

Khi mà bạn cần đảm bảo sự thành công của dự án ERPl!

Câu hỏi thường gặp của giải pháp ERP

ERP Solutions

 • ERP mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  ERP là giả pháp xương sống của toàn bộ hoạt động nội bộ của doanh nghiệp – và ERP mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích

  1. Cắt giảm thời gian cho tất cả các hoạt động mà ERP tham gia
  2. Chính xác của số liệu: Kết nối và kế thừa dữ liệu và số liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, cắt giảm thời gian và gia tăng tính chính xác dữ liệu
  3. Chuẩn hoá các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp như quy trình mua hàng, bán hàng
  4. Dữ liệu: tin cậy, chính xác và lịch sử hoá các dữ liệu vận hành của doanh nghiệp
  5. Báo cáo quản trị
 • ERP tích hợp với các ứng dụng nào của doanh nghiệp

  ERP đúng là ứng dụng công nghệ xương sống của doanh nghiệp, nên nó sẽ tích hợp với rất nhiều ứng dụng vận hành chuyên nghiệp của từng ngành nghề và đặc thù của doanh nghiệp. Nhưng tựu chung lại các ứng dụng mà ERP sẽ tích hợp là:

  1. CRM (Customer Relationship Management), HRM (Human Resource Management)
  2. Các giải pháp chuyên dụng của ngành (như bán lẻ có POS, khách sạn, y tế, ngân hàng có core banking, bảo hiểm,..)
  3. Giải pháp Data Platform và Business Intelligence nhằm tổng hợp và phân tích dữ liệu
  4. Các giải pháp gia tăng chức năng tại mỗi phân hệ của ERP như Kế toán thì có các ứng dụng FP&A, EPM (Enterprise Performance Management), BSM (Business Spend Management) nhằm gia tăng chức năng cho việc mua hàng
  5. Các ứng dụng vận hành hàng ngày như e-Invoice, chữ ký số

 • Các module cơ bản và mở rộng của ERP

  ERP với các module cơ bản để trở thành xương sống của doanh nghiệp bao gồm

  1. Kế toán, thường sẽ bao gôm kế toán tổng hợp, kế toán khoản thu (AR), kế toán khoản chi (AP), Kế toán tài sản cố định (FA), kế toán tiền mặt và ngân hàng (Cash Management), và công cụ để xây dựng báo cáo tài chính (Financial Reporting) và phân hệ tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên
  2. Quản lý kho (Inventory Control) và module gia tăng tự động hoá trong kho là Warehousing
  3. Mua hàng
  4. Bán hàng

  Câu hỏi về CRM, HCM có thuộc ERP không. Trả lời là không, đây là các phân hệ riêng, và sẽ tích hợp dữ liệu của các phân hệ này về ERP

 • Thời gian triển khai trung bình của giải pháp ERP

  Thời gian triển khai trung bình ERP được dựa trên 

  1. Thời gian chuẩn bị dự án của doanh nghiệp bạn
  2. Thời gian triển khai của bạn, tư vấn triển khai và đối tác triển khai
  3. Thời gian bạn cần mở rộng giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu vận hành hàng ngày của người dùng (end-user), của cấp quản lý và lãnh đạo

  Nhưng con số trung bình phải là 8 tháng, đến 1 năm cho dự án triển khai các phân hệ lõi, cơ bản của ERP

 • Cách tốt nhất để triển khai ERP

  Cách tốt nhất để triển khai giải pháp ERP, bao gồm các bước sau đây

  1. Chuẩn bị: tài liệu các nhu cầu nghiệp vụ hàng ngày, quản lý, quản trị của các bộ phận liên quan tới ERP, bao gồm các nhu cầu cho chuyên ngành và đặc thù của doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, cần nhất là nên tập trung sự thống nhất giữa các bộ phận về nhu cầu, quy trình,… chính bạn thực thực hiện việc này
  2. Lựa chọn ERP: nên cần 1 nhà tư vấn để giúp bạn đưa ra các góc nhìn về business và công nghệ, cùng với việc mở rộng tài liệu chuẩn bị ở trên – đưa ra tiêu chuẩn đánh giá ERP thì lúc này bạn mới lựa chọn được
  3. Chiến lược triển khai và kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn
  4. Triển khai, Customize, và Develop giải pháp ở từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng
 • BSD cung cấp sản phẩm và dịch vụ gì cho ERP

  BSD cung cấp 2 sản phẩm chính cho ERP là Microsoft Dynamics 365 ERP (Finance & Supply Chain) và Odoo ERP

  Dịch vụ BSD cung cấp bao gồm

  1. Tư vấn khả thi, chiến lược triển khai cho 2 ERP trên và các ERP khác
  2. Triển khai, customize, và Develop cho 2 ERP trên