Knowledge Base

Frequently Asked Questions

Tableau

 • Platform của Tableau như thế nào?

  Platform của Tableau như thế nào?

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình thiết kế nền tảng của giải pháp Tableau tại đây

 • Tableau dùng để làm gì?

  Tableau Prep dùng đề làm gì?

 • Dịch vụ của BSD với Tableau

  BSD cung cấp các dịch sau đây cho giải pháp Tableau

  1. Tư vấn giải pháp: đề xuất cho doanh nghiệp các sản phẩm cần mua để triển khai, kiến trúc nền tảng của dữ liệu, lộ trình triển khai và phương án triển khai giải pháp Tableau nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Triển khai giải pháp: cung cấp nhân sự tham gia vào triển khai giải pháp, quản lý dự án, xây dựng và giám sát tiến độ dự án, bảo đảm giảm thiểu rủi ro và gia tăng mức độ thành công của dự án 
  3. Đào tạo: BSD đào tạo cho các nhân viên của doanh nghiệp thao tác phân tích dữ liệu, vận hành dự án một cách tốt nhất, hiệu quả nhất
  4. Bào trì giải pháp: Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình vận hành dự án. 

Dịch vụ BSD

 • BSD cung cấp dịch vụ gì?

  BSD cung cấp các dịch vụ chính sau đây:

  Tư vấn giải pháp công nghệ

  Với yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, BSD cung cấp cho bạn các giải pháp công nghệ cần triển khai cho doanh nghiệp của bạn, bức tranh tổng thể của dự án công nghệ cho doanh nghiệp của bạn, lộ trình triển khai và phương án triển khai phù hợp nhất với môi trường của doanh nghiệp bạn hiện tại

  Triển khai giải pháp

  BSD cùng với các đối tác của mình sẽ tham gia vào triển khai giải pháp đã được chấp thuận cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm quản lý dự án, xây dựng kế hoạch và giám sát tiến độ của dự án, đảm bảo tiến độ, giảm thiểu rủi ro và mức độ thành công của dự án