Business Central

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Discover a new way to build website

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

01

Visual editing experience

Customise the entire website layout, including the header, footer, and all other template parts. With FSE, we can create and edit templates for their entire website, including single posts, archive pages, and custom post types.

02

Innovative block patterns

Block patterns are pre-designed block layouts that we can easily insert into their content. These patterns can help to save time and create visually appealing designs. Allows us to create custom themes using the block-based template.

03

Beautiful global styles

Global styles enable us to create and apply consistent design elements across the entire website, including typography, colours, and spacing. Providing us with more control over our website’s look and feel.

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho dự án công nghệ của bạn!

Câu hỏi thường gặp với Business Central

Dynamics 365 Business Central

 • Business Central mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  Business Central là giải pháp ERP quản lý toàn bộ hoạt động lõi của doanh nghiệp, bao gồm Kế toán tài chính, Hoạt động (mua hàng, bán hàng, kho, quản lý dự án, quản lý dịch vụ, quản lý sản xuất, nhà kho), bên cạnh đó Business Central tích hợp với các ứng dụng trong hệ sinh thái của Microsoft từ Microsoft Teams, Sharepoing, Microsoft Fabric,…giúp doanh nghiệp gia tăng các tiện ích công nghệ phục vụ bán hàng, quản lý nhân sự, tài chính

 • Business Central phù hợp với các doanh nghiệp nào?

  Business Central phù hợp với hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam, từ thương mại cho tới sản xuất, tất cả các ngành nghề từ bán lẻ,bất động sản, xây dựng, kinh doanh xe, nông nghiệp,..

 • Cách tốt nhất để triển khai Business Central

  Cách tốt nhất để triển khai Business Central, bao gồm các bước và yêu cầu sau:

  1. Cần có nhà tư vấn cho bạn xác định được rằng Business Central đáp ứng được các nhu cầu của bạn, cùng với ngân sách mà doanh nghiệp của bạn đáp ứng
  2. Cần có sự thống nhất bên trong nội bộ của doanh nghiệp, chuẩn bị team triển khai dự án đầy đủ
  3. Triển khai theo phương án các yêu cầu lõi thực hiện trước, và các yêu cầu mang tính chất không “nhất thiết” để lại sau
  4. Đào tạo rất quan trong, các end-user cần phải thuần thục phần mềm trước khi go-live dự án
  5. Thực hiện qua các bước kiểm thử phần mềm nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng cuối
 • Bộ phận nào tham gia khi triển khai Business Central

  Các bộ phận tham gia triển khai Business Central nên gồm các bộ phận sau:

  1. Bộ phận kế toán tài chính
  2. Bộ phận hoạt động: tuỳ thuộc vào loại doanh nghiệp nhưng cơ bản là mua hàng, bán hàng, kho nếu có quản lý dự án (như công ty xây dựng)
  3. Các bộ phận có nhân sự tham gia vào Ban điều hành, hoặc Ban quản lý dự án triển khai này (Như phòng giám đốc, phòng đầu tư,…)
  4. Bộ phận IT bao gồm IT phần mềm và IT hệ thống (quản lý user, sao lưu, phục hồi, bảo mật,…)
 • Chi phí triển khai Business Central

  Chi phí triển khai giải pháp Business Central bao gồm các chi phí đầu tư sau đây:

  1. Bản quyền phần mềm, bạn xem chi tiết bản quyền ở đây 
  2. Chi phi bản quyền của các ứng dụng liên quan (nếu bạn cần thiết) như Power BI, Microsoft Teams, Microsoft Viva,…
  3. Chi phí triển khai giải pháp, dựa trên yêu cầu cấu hình và phát triển theo yêu cầu đặc thủ của bạn, nhà thầu sẽ tình ra thời gian và giá trị được tính dựa trên man-day (ngày công) và thời gian này
  4. Chi phí đào tạo
  5. Chi phí bảo trì giải pháp (giờ đây có thể là chi phí vận hành hàng năm) của giải pháp
 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho Business Central

  BSD cung cấp các dịch vụ sau đây cho Business Central

  1. Tư vấn tiền khả thi, đánh giá, xây dựng phạm vi và chiến lược triển khai cho dự án
  2. Dịch vụ triển khai dự án
  3. Cấu hình và Phát triển các chức năng đặc thù của doanh nghiệp
  4. Bảo hành, bảo trì giải pháp