Discover a new way to build website

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

01

Visual editing experience

Customise the entire website layout, including the header, footer, and all other template parts. With FSE, we can create and edit templates for their entire website, including single posts, archive pages, and custom post types.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Full Site Editing

Launch Your Website Today!

Create a functional and visually appealing website

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Build your own website

Take your website to the next level!

Các câu hỏi về ERP Bất động sản

ERP Bất động sản

 • Các module chính của ERP Bất động sản

  Các module chính của ERP Bất động sản có thể kể đến là:

  1. Kế toán bao gồm Kế toán khoản thu, Kế toán khoản trả, Kế toán tổng hợp, Kế toán Tài sản cố định, Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên, Kế toán chi phí, Kế toán tiền mặt và ngân hàng
  2. Kế toán Dự án
  3. Mua hàng và Nguồn hàng (sourcing)
  4. Quản lý kho
  5. Quản lý Bán hàng
  6. Quản lý dự án xây dựng (Project Operation)
  7. Giải phóng mặt bằng
  8. Quản lý toà nhà
  9. Quản lý khu dân cư
 • BSD sử dụng nền tảng công nghệ nào cho ERP Bất động sản

  BSD sử dụng nền tảng công nghệ của Microsoft Dynamics 365, cùng với công cụ phát triển low-code của Microsoft là Power App, Power Automate để phát triển các chức năng của ERP Bất động sản

  Ngoài ra, BSD còn sử dụng thêm một số các công nghệ nhằm gia tăng trải nghiệm của người dùng cho giải pháp, và cũng thuộc nền tảng công nghệ của Microsoft như Microsoft Fabric, Microsoft Power BI, Microsoft Sharepoint, Microsoft Teams…

 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho ERP Bất động sản

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai cho các doanh nghiệp trong ngành Bất động sản, bao gồm:

  1. Dịch vụ tư vấn giải pháp: tìm hiểu và đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Road map triển khai dự án CNTT cho doanh nghiệp, và dịch vụ Quản trị dự án cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, khách hàng có thể sử dụng các ứng dụng mà không phải BSD cung cấp như SAP, Oracle, và BSD như là tư vấn giám sát triển khai dự án, nhằm đảm bảo sự thành công của dư án
  2. Triển khai giải pháp CNTT cho doanh nghiệp Bất động sản khi khách hàng lựa chọn các ứng dụng CNTT mà BSD cung cấp
 • ERP Bất động sản phù hợp với mô hình Bất động sản nào?

  ERP Bất động sản phù hợp với các mô hình doanh nghiệp trong ngành bất động sản:

  1. Chủ đầu tư
  2. Đại lý, nhà phân phối, Sản Bất động sản
  3. Nhà thầu xây dựng
  4. Các nhà cung cấp vật liệu
 • ERP Bất động sản là gì?

  ERP Bất động sản là giải pháp được BSD phát triển nhằm cung cấp hệ thống giải pháp Chuyển đổi số cho ngành Bất động sản. Giải pháp được phát triển trên nền công nghệ của Microsoft Dynamics 365, và công cụ phát triển ứng dụng low-code của Microsoft là Power App.

  Để tổng hợp, giải pháp toàn diện chuyển đổi số cho ngành Bất động sản của BSD bao gồm các giải pháp sau

  1. ERP Bất động sản: gồm Kế toán doanh nghiệp, Kế toán dự án, Mua hàng & Nguồn hàng, Bán hàng
  2. CRM Bất động sản: Kinh doanh Bất động sản, Dịch vụ Khách hàng cho ngành Bất động sản
  3. Phân tích hiệu quả đầu tư dự án: Phân tích doanh thu, Chi phí, Cơ cấu vốn, Nhu cầu vay, Báo cáo tài chính
  4. Quản lý dự án Xây dựng
  5. Quản lý vận hành toà nhà
  6. Quản lý khu dân cư