Dynamics 365 Sales

Sử dụng công nghệ vào tổ chức quản lý, chuyên nghiệp hoá và gia tăng mối liên kết với khách hàng, cung cấp các dịch vụ mà khách hàng và thị trường cần, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khách hàng

Cung cấp góc nhìn Khách hàng 3600 thấu hiểu khách hàng trước khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ

Salesman

Chuẩn hoá việc tổ chức, quản lý đội ngũ salesman, linh động điều chuyển và quản lý dữ liệu khách hàng.

Quản trị

Nền tảng công nghệ, linh động để quản trị hoạt động kinh doanh hiệu quả, linh động, đảm bảo tính chuyên nghiệp với khách hàng.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho giải pháp công nghệ của bạn

Câu hỏi thường gặp với Dynamics 365 Sale

Dynamics 365 for Sale

 • Dynamics 365 for Sale là gì?

  Dynamics 365 for sales là ứng dụng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ bạn tập trung quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm, các chính sách kinh doanh, và quy trình kinh doanh từ ghi nhận cơ hội, báo giá, đơn hàng và hoá đơn, cùng với việc tổ chức quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh

  Với Dynamis 365, bạn dễ dàng custom và develop các quy trình, các ứng dụng dựa vào ngành nghề hoặc đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp bạn

 • Dynamics 365 for Sale mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  Dynamics 365 for Sale ứng dụng tổ chức quản lý việc kinh doanh của doanh nghiệp, và nó mang lại lợi tích rất lớn cho doanh nghiệp

  1. Tập trung quản lý toàn bộ các yếu tố liên quan tới kinh doanh như khách hàng, sản phẩm, thị trường, đội ngũ salesman
  2. Cung cấp dữ liệu kinh doanh tin cậy nhất cho quản lý, lãnh đạo nhằm đi tới các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp
  3. Gia tăng trải nghiệm và tính gắn kết của khách hàng và salesman trên nền tảng dữ liệu, tương tác và công nghệ, và là nền tảng tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  4. Nền tảng cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai và phát triển các dự án, sản phẩm mới, thị trường mới 
 • Dynamics 365 for Sale tích hợp với các ứng dụng nào?

  Dynamics 365 for Sales tích hợp với các ứng dụng sau:

  1. Dynamics 365 for Customer Services
  2. Dynamics 365 Project Operations
  3. Customer Insight
  4. eCommerce
  5. Dynamics 365 Finance
  6. Dynamics 365 Supply Chain
  7. Hệ sinh thái của Microsoft như Microsoft Teams, Sharepoint, Power Platform,..
 • Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai Dynamics 365 for Sale là gì?

  Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai giải pháp Dynamics 365 for Sales bao gồm các bước sau đây

  1. Tìm hiểu, làm rõ, phân tích nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và các bộ phận quản trị liên quan
  2. Tìm kiếm chiến lược triển khai với rủi ro thấp nhất có thể cho dự án. Việc tìm kiếm một nhà tư vấn như BSD nên là việc doanh nghiệp cân nhắc nhằm đảm bảo sự thành công của dự án 
  3. Xây dựng mô hình vận hành mẫu (blueprint) hoàn chỉnh cho các yêu cầu của bạn
  4. Phát triển các chức năng theo yêu cầu
  5. Thực hiện các giai đoạn của phần mềm như SIT, UAT
  6. Golive và hỗ trợ sau golive của dự án
 • Chi phí triển khai Dynamics 365 for Sale như thế nào?

  Chi phí phát triển Dynamics 365 for Sale bao gồm các chi phí

  1. Chi phí bản quyền phần mềm, bạn theo dõi bài cung cấp chi tiết giá bản quyền phần mềm Dynamics 365 for Sale
  2. Chi phí triển khai dự án (bao gồm chi phí customize và chi phí phát triển)
  3. Chi phí đào tạo
  4. Chi phí vận hành giải pháp
  5. Chi phí nhân viên của doanh nghiệp tham gia vào triển khai dự án 
 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho Dynamics 365 for Sale

  BSD cung cấp các dịch vụ sau đây cho Microsoft Dynamics 365

  1. Tư vấn đánh giá dự án dựa trên việc xây dựng bộ yêu cầu nghiệp vụ và công nghệ, phân tích GAP, cùng với chiến lược triển khai của dư án
  2. Thực hiện triển khai dự án
  3. Customize (Tuỳ biến) và Phát triển (Develop) các chức năng
  4. Đào tạo giải pháp Dynamics 365 for Sale
  5. Thực hiện Golive dự án
  6. Hỗ trợ sau golive và bảo trì giải pháp cho Khách hàng