Lĩnh vực hoạt động

Các câu hỏi liên quan lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực của BSD

 • BSD có phương pháp tiếp cận như thế nào?

  Phương pháp tiếp cận chính của BSD là đưa ra các câu hỏi khảo sát về nhu cầu và thảo luận trên các câu hỏi này để hiểu sâu sắc các nhu cầu này nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Với mỗi một ngành nghề, lĩnh vực hoạt cần triển khai, BSD sẽ phát triển bộ câu hỏi khảo sát và cách thức làm rõ, thảo luận khác nhau  

 • BSD cung cấp công nghệ cho các lĩnh vực nào?

  BSD cung cấp các giải pháp công nghệ cho các hoạt động Kinh doanh, Marketing, Dịch vụ khách hàng, Quản trị nhân sự, FP&A (Finance Planning & Analytics), Nền tảng dữ liệu (Data Platform), Công cụ Business Intelligence, Báo cáo ESG

 • BSD cung cấp các nền tảng công nghệ nào?

  BSD cung cấp các nền tảng công nghệ an toàn, tin cậy, và trải nghiệm khách hàng của Microsoft, Salesforce, Tableau, AWS

 • BSD cung cấp các dịch vụ nào?

  BSD cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hướng tới việc mang công nghệ vào cho việc quản trị doanh nghiệp không nằm ngoài mục đích là gia tăng hiệu quả vận hành của doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ cung cấp bản quyền phần mềm, dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, dịch vụ quản lý dự án triển khai khai, dịch vụ triển khai dự án, dịch vụ phát triển giải pháp, dịch vụ bảo hành, bảo trì giải pháp

 • BSD cung cấp công nghệ cho các ngành nào?

  BSD cung cấp công nghệ và các dịch vụ của mình cho rất nhiều các ngành nghề khác nhau, nhưng tập trung và am hiểu sâu sắc ở các ngành Bất động sản, Xây dựng, Nông nghiệp, và Kinh doanh xe

 • BSD cung cấp các công nghệ nào?

  BSD cung cấp các công nghệ của các tập đoàn phần mềm hàng đầu, với trải nghiệm khách hàng sâu sắc nhằm mang đến cho Khách hàng của BSD giải pháp an toàn, linh động và khả mở của Microsoft, Tableau, Salesforce, Acterys, Workiva,…