Dynamics 365 for Finance

Giải pháp toàn diện quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp

Dynamics 365

Giải pháp tài chính doanh nghiệp

Nền tảng công nghệ quản lý toàn bộ hoạt động, nghiệp vụ kế toán hoàn toàn tương thích với Kế toán Việt Nam mang lại sự tin cậy cho nhà đầu tư.

Cấu hình linh động

Cung cấp khả năng cấu hình hệ thống kế toán đáp ứng tất cả các yêu cầu quản lý, định khoản cho kế toán.

Công cụ phân tích

Linh động thiết kế các chiều phân tích theo nhu cầu quản trị và phân tích về kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Quản trị toàn diện

Cung cấp giải pháp toàn diện nhằm ghi nhận tất cả các hoạt động vận hành của doanh nghiệp vào định khoản

Giải pháp toàn diện quản lý kế toán tài chính của doanh nghiêp

Dynamics 365 for Finance cung cấp nền tảng linh động, toàn diện thiết kế hệ thống kế toán đáp ứng tất cả các yêu cầu quản trị.

dynamics 365 for finance

Công nghệ cho kế toán tài chính

Nền tảng tin cậy cho các nhà đầu tư của doanh nghiệp

Ngân sách

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Nghiệp vụ kế toán

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Kế toán chi phí

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Báo cáo tài chính

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Tài sản cố định

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Công cụ phân tích

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Giá bản quyền

Bảng giá Dynamics 365 for Finance

Select your favourite plan and start your online store today!

Dynamics 365 Finance

Đầy đủ chức năng của Core Tài chính kế toán.

$180.00

/ month


Core kế toán tài chính

Business Performance Analytics

Business Performance Planning

Unmatched performance


Recommended

Dynamics 365 Finance Premium

Bao gồm các chức năng của Business Performance Planning.

$300.00

/ month


Everything in Starter Plan plus…

Custom typography

Premium pattern library

Pro blocks access

Priority customer support


Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho dự án CNTT

Các câu hỏi với Dynamics 365 for Finance

Dynamics 365 for Finance

 • Các dịch vụ BSD cung cấp cho Dynamics 365 for Finance

  Các dịch vụ

 • Làm thế nào triển triển khai Dynamics 365 cho doanh nghiệp của tôi

  Làm thế nào để triển khai 

 • Dynamics 365 hỗ trợ yêu cầu kế toán Việt Nam

  Yêu cầu

 • Dynamics 365 for Finance là gì

  Dynamics 365 for Finance là gì

 • Dynamics 365 có phù hợp với doanh nghiệp của tôi không?

  đ