Dịch vụ

Giải pháp toàn diện

Cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp phù hợp với môi trường, đáp ứng nhu cầu, chi phí tốt nhất.

Kinh nghiệm triển khai

Kinh nghiệm quản trị dự án đảm bảo thành công, thời gian, và khai thác hiệu quả nhất.

Dịch vụ hoàn hảo

Mang lại cho Khách hàng trải nghiệm vận hành an toàn, tận dụng chức năng của giải pháp.

BSD – đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Mang lại cho doanh nghiệp nền tảng công nghệ an toàn, linh hoạt với khả năng mở rộng đáp ứng các nhu cần quản trị

bring value to your business

Dịch vụ hoàn hảo

Kinh nghiệm sâu sắc cho từng nghiệp vụ quản trị

Tư vấn giải pháp

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Nền tảng dữ liệu

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Quản trị dự án

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Triển khai dự án

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Phát triển theo yêu cầu

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Mobile App

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Xây dựng nền tảng công nghệ

Hãy liên lạc với BSD để có tư vấn tốt nhất!

Frequently Asked Questions

Dịch vụ BSD

 • Dynamics 365 Realty là sản phẩm gì?

  Dynamics 365 Realty là giải pháp CRM cho ngành bất động sản, bao gồm các phân hệ Sale, Services và Marketing và được BSD phát triển trên nền của sản phẩm Microsoft Dynamics 365 (for Sale, Customer Service, và Marketing)

 • BSD cung cấp các sản phẩm nào?

  Các sản phẩm chính của BSD bao gồm các giải pháp đến từ các tập đoàn phần mềm

  1. Microsoft: BSD cung cấp tất cả các sản phẩm của Microsoft như Dynamics 365, Azure, Fabric
  2. Tableau: cung cấp các sản phẩm của giải pháp phân tích dữ liệu của Tableau
  3. Acterys sản phẩm của Acterys là giải pháp xây dựng, quản trị và vận hành Kế hoạch, ngân sách, dự báo, FP&A và Hiệu suất

  Ngoài ra, BSD còn là đối tác của các ứng dụng khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng

  1. Autodesk
  2. Connecteam
  3. iSpring 
  4. Salesforce
 • Tư vấn giải pháp ERP

  BSD có cung cấp tư vấn và triển khai giải pháp ERP không?

  Hiện tại, BSD không tập trung vào triển khai giải pháp ERP nhưng BSD đang là đối tác của các đối tác triển khai các giải pháp ERP đặc biệt là của SAP, Oracle, và Microsoft.

  BSD hiện là nhà cung cấp dịch vụ quản trị dự án của giải pháp ERP, trong đó doanh nghiệp có thể chọn đối tác triển khai, và BSD cung cấp các dịch vụ như đánh giá lựa chọn ERP, lập kế hoạch và giám sát triển khai

 • Tư vấn nền tảng dữ liệu

  BSD có tư vấn để xây dựng nền tảng dữ liệu hay không?

  BSD có cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng, quản tri, phát triển và vân hành nền tảng dữ liệu bao gồm các giải pháp Data Warehouse, Data Lake, Big Data, Data Analytisc, Customer Data Platform (CDP), ETL & ELT dữ liệu, công cụ phân tích dữ liệu và Business Intelligence với Power BI hoặc Tableau

  Bao gồm các dịch vụ Roadmap phát triển, Lập kế hoạch, và triển khai dự án cho Khách hàng

 • Tư vấn giải pháp

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Xây dựng mô hình thiết kế công nghệ chi tiết nhằm giúp cho các lãnh đạo, cấp quản lý hiểu rõ và sâu sắc các thành phần công nghệ tham gia dự án, và chiến lược triển khai dự án

 • Dịch vụ của BSD

  BSD cung cấp các dịch vụ chính sau đây:

  Tư vấn giải pháp công nghệ

  Với yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, BSD cung cấp cho bạn các giải pháp công nghệ cần triển khai cho doanh nghiệp của bạn, bức tranh tổng thể của dự án công nghệ cho doanh nghiệp của bạn, lộ trình triển khai và phương án triển khai phù hợp nhất với môi trường của doanh nghiệp bạn hiện tại

  Triển khai giải pháp

  BSD cùng với các đối tác của mình sẽ tham gia vào triển khai giải pháp đã được chấp thuận cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm quản lý dự án, xây dựng kế hoạch và giám sát tiến độ của dự án, đảm bảo tiến độ, giảm thiểu rủi ro và mức độ thành công của dự án 

  Đào tạo

  BSD cung cấp dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng và vận hành giải pháp bao gồm các đào tạo của giải pháp BSD cung cấp từ Microsoft, Tableau và Acterys