GanttPRO

Xây dựng và kiểm soát tiến độ dự án với GanttPRO dễ dàng quản lý hơn bao giờ.

Rất nhiều chức năng hữu ích

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Gantt Chart

Tạo biểu đồ Gantt trực quan sinh động để nắm rõ bức tranh toàn cảnh về dự án của bạn: các nhiệm vụ, ngày tháng, hạn chót, phụ thuộc và người được giao nhiệm vụ.

Chi tiết →

Grid view

Cung cấp cho các nhiệm vụ mọi thông tin cần thiết: đặt trạng thái, mức độ ưu tiên, chi phí, thời gian thực hiện, ước tính, nhật ký thời gian, tiến độ và hơn thế nữa.

Chi tiết →

Board view

Như một lựa chọn bổ sung cho việc lập kế hoạch, hãy tổ chức công việc của bạn trên các thẻ bài. Bên cạnh biểu đồ Gantt, đây là một cách trực quan hơn nữa để quản lý dự án của bạn bằng thao tác kéo và thả.

Chi tiết →

Portfolio view

Nắm mọi dự án trong tầm kiểm soát tức thời với cái nhìn tổng quát. Nhanh chóng kiểm tra tình trạng và cập nhật của chúng, đồng thời truy cập mọi chi tiết bạn cần..

Chi tiết →

List view

Tổ chức công việc của bạn thành danh sách các nhiệm vụ và có thêm một cách quản lý chúng. Dễ dàng thêm nhiệm vụ mới, làm việc với các trường quen thuộc và áp dụng các bộ lọc..

Chi tiết →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Dependencies

Kết nối các nhiệm vụ bằng một trong bốn loại phụ thuộc, thiết lập độ trễ (-) hoặc độ tiến (+) dễ dàng chỉ với thao tác kéo và thả.

Chi tiết

Filter

Áp dụng các tùy chọn lọc rộng để có được các chi tiết nhỏ nhất dựa trên loại nhiệm vụ, người được giao, trạng thái, mức độ ưu tiên, ngày và màu sắc..

Chi tiết →

Milestones

Bổ sung các mốc quan trọng được thể hiện trực quan trong dự án để dễ dàng đánh giá tiến độ và đảm bảo nó phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

Chi tiết →

Project Calendar

Sử dụng lịch trình dự án linh hoạt, bạn có thể tạo lịch ngay từ đầu và tùy chỉnh nó theo nhu cầu bất cứ lúc nào. Dễ dàng thiết lập các ngày làm việc, giờ giấc, giờ nghỉ, và thêm các trường hợp ngoại lệ..

Chi tiết

Auto Scheduling

Tự động nắm bắt mọi thay đổi trong các nhiệm vụ liên kết với nhau nhờ tính năng Tự động lập lịch, giúp cập nhật thời gian hoàn thành một cách linh hoạt..

Chi tiết →

Task Hierarchy

Chia nhỏ dự án của bạn thành các nhóm nhiệm vụ với các nhiệm vụ phụ và tạo ra các phụ thuộc để có được một cấu trúc dễ theo dõi

Chi tiết

Custom fields

Tùy chỉnh dự án của bạn và thêm các trường tùy chỉnh để theo dõi và đo lường càng nhiều khía cạnh quan trọng của kế hoạch càng tốt

Chi tiết →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Bulk Change

Tiết kiệm thời gian thực hiện nhiều hành động. Chọn các tác vụ cần thiết và áp dụng bộ lọc theo người được giao, trạng thái, mức độ ưu tiên hoặc màu tác vụ..

Learn More →

Custom Fields

Cá nhân hóa dự án của bạn và thêm các trường tùy chỉnh để theo dõi và đo lường càng nhiều khía cạnh quan trọng của kế hoạch càng tốt..

Learn More →

Custom Color

Phân biệt trực quan các tác vụ của bạn bằng cách chọn từ hơn chục màu sắc để làm cho các công việc được giao trông như bạn muốn..

Learn More →

Filter

Áp dụng các tùy chọn bộ lọc rộng rãi để xem được cả những chi tiết nhỏ nhất dựa trên loại tác vụ, người được giao, trạng thái, mức độ ưu tiên, ngày tháng và thậm chí cả màu sắc.

Learn More →

Priority

Xác định các tác vụ cần chú ý ngay lập tức hoặc có thể hoãn lại và đặt mức độ ưu tiên: từ cao nhất đến thấp nhất.

Learn More →

Progress

Giám sát mức độ hoàn thành của từng công việc và tổng thể dự án bằng biểu diễn phần trăm. Ngoài ra, có thể trực quan hóa tiến độ thông qua biểu đồ Gantt theo thời gian..

Learn More →

Status

Giám sát và điều chỉnh trạng thái của từng công việc. Bạn có thể chọn các trạng thái như Mở, Đang thực hiện, Đã hoàn thành và Đóng, đồng thời lọc theo các trạng thái này.

Learn More →

Cascade Sorting

Chỉ với một cú nhấp chuột, sắp xếp các tác vụ của bạn trên biểu đồ Gantt theo kiểu thác đổ: tác vụ nào có ngày bắt đầu càng sớm thì được đặt càng cao trên biểu đồ.

Learn More →

Overdue Task

Bằng thao tác đơn giản, bạn có thể làm nổi bật các công việc đã đến hạn nhưng trạng thái tiến độ vẫn hiển thị là “Mở” hoặc “Đang thực hiện.”

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Real-time Data Synchronization

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Build your own website

Take your website to the next level!

Câu hỏi thường gặp với GanttPRO

GanttPRO

 • GanttPRO là gì?

  ss

 • GanttPRO mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  đ

 • GanttPRO có phù hợp với doanh nghiệp của tôi?

  ss

 • Cách tốt nhất để triển khai GanttPRO là gì?

  sss

 • Cách tốt nhất để vận hành GanttPRO là gì

  đ

 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho GanttPRO

  ss