Manage Engine

ManageEngine là một bộ giải pháp phục vụ cho nhóm Quản trị Dịch vụ và Quản trị Vận hành (ITIL = IT Services Management ITSM + IT Operation Management ITOM và IT Security)  ManageEngine giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát các thiết bị công nghệ thông tin khác nhau nhằm tăng hiệu quả và tính bảo mật khi sử dụng..

Nâng cao bảo mật

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Hiệu quả quản lý

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Hỗ trợ người dùng

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Everything you need to create amazing websites

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp tối ưu để giám sát và quản trị công nghệ thông tin hiệu quả thì ManageEngine chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

01

Quản lý dịch vụ

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Learn More →

02

Quản lý vận hành

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

Quản lý thiết bị

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

04

Bảo mật

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Đối tác tin cậy của các doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho giải pháp công nghệ của bạn