Microsoft Viva

Create a functional and visually appealing website

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Pricing

Pricing tailored to your needs

Select your favourite plan and start your online store today!

Starter Plan

Everything you need to get start building your website.

$9.99

/ month

Customisation options

Essential pattern library

Handcrafted theme styles

Unmatched performance

Pro Plan

Unlock the full potential of your website with our Pro plan.

$19.99

/ month

Everything in Starter Plan plus…

Custom typography

Premium pattern library

Pro blocks access

Priority customer support

Growth Plan

Everything you need to get start building your website.

$29.99

/ month

Everything in Pro Plan plus…

5 Team members licence

Premium starter templates

Premium support

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD ngay khi dự án công nghệ của bạn cần tư vấn

Các câu hỏi thường gặp của Microsoft Viva

Microsoft Viva

 • Microsoft Viva là gì?

  Microsoft Viva là giải pháp trải nghiệm của nhân viên, một giải pháp quản lý nhân sự của Microsoft. Tạo ra một lực lượng lao động gắn kết và hiệu quả

  Liên tục cải thiện sự gắn kết của nhân viên và hiệu quả kinh doanh với AI và thông tin chi tiết thế hệ tiếp theo. Microsoft Viva tập hợp các công cụ và ứng dụng mà doanh nghiệp của bạn cần để liên lạc và phản hồi, phân tích, mục tiêu và học tập-tất cả trong một giải pháp hợp nhất. Bao gồm các module chính sau đây

  1. Employee communication and community 
  2. Workplace analytics and feedback
  3. Goal setting and management
  4. Learning and Knowledge management
 • Microsoft Viva mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  viva

 • Microsoft Viva phù hợp với doanh nghiệp nào

  Microsoft Viva phù hợp tới tất cả các doanh nghiệp từ nhỏ cho tới các tập đoàn với nhiều đơn vị thành viên, và đa quốc gia. Microsoft Viva phù hợp với tất các các ngành nghề của doanh nghiệp và các bộ phận tới từng yêu cầu và mục đích khác nhau

 • Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai Microsoft Viva

  Viva

 • Chi phí triển khai Microsoft Viva

  Viva

 • BSD cung cấp các dịch vụ nào cho Microsoft Viva

  Microsoft Viva là giải pháp toàn diện thúc đẩy sự gắn kết và hiệu quả trong công việc, và BSD là đối tác của Microsoft ở Việt Nam, BSD cung cấp các dịch vụ tư vấn triển khai cho giải pháp Viva như sau:

  1. Tư vấn chiến lược triển khai giải pháp Microosft Viva
  2. Quản trị dự án triển khai giải pháp Microsoft Viva
  3. Triển khai giải pháp Microsoft Viva
  4. Phát triển các chức năng đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp