Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Customise the entire website layout, including the header, footer, and all other template parts. With FSE, we can create and edit templates for their entire website, including single posts, archive pages, and custom post types.

Download Spectra Theme

Version 1.0.0


Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Full Site Editing

Unleash the power of block editor

Get online quickly with easy-to-use Full Site Editor builder

01

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Learn More →

02

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

04

Drag and Drop

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Learn More →

05

Global Styles

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Design Patterns

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho dự án công nghệ của bạn

Câu hỏi thường gặp với Oracle EPM

Oracle EPM

 • Oracle EPM là gì?

  Oracle EPM viết tắc từ Enterprise Performanace Management được hiểu là quản trị hiệu suất của doanh nghiệp trên nền tảng đám mây giúp bạn lập mô hình và lập kế hoạch về tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và bán hàng, hợp lý hóa quy trình đóng tài chính và đưa ra các quyết định tốt hơn.

 • Oracle EPM có phù hợp với doanh nghiệp của tôi không?

  Oracle phù hợp với tất cả các mô hình từ nhỏ để rất lớn của doanh nghiệp, các lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp và độ phức tạp về quản trị

 • Oracle EPM mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

  Oracle EPM mang lại các lợi ích sau đây cho doanh nghiệp

  1. Nền tảng cho các thành viên cộng tác và chịu trách nhiệm trên các kế hoạch của mình
  2. Cung cấp các báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh, chi phí, các báo cáo tài chính kế hoạch nhằm giúp bạn tìm kếm bản kế hoạch phù hợp nhất trong môi trường kinh tế của bạn
  3. Cung cấp các công cụ phân tích số liệu, đưa ra các kịch bản kế hoạch nhằm tìm kiếm bản kế hoạch tốt nhất cho bạn
  4. Làm tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất làm việc, vận hành của từng bộ phận, đơn vị thành viên và cho cả doanh nghiệp
 • Cách tốt nhất để triển khai Oracle EPM là gì?

  Cách tốt nhất để triển khai giải pháp Oracle EPM là

  1. Sự đồng thuận và quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và là định hướng cho toàn bộ doanh nghiệp 
  2. Xây dựng hệ thống dữ liệu hiệu quả đáp ứng vận hành của doanh nghiệp
  3. Tư vấn của BSD nhằm tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho triển khai và vận hành sau này của giải pháp
 • Cách tốt nhất để vận hành Oracle EPM

  Cách vận hành tốt nhất của Oracle EPM là:

  1. Đưa Oracle EPM làm định hướng, là kế hoạch chiến lược cho tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, và của tổng công ty
  2. Luôn luôn theo sát số liệu về kế hoạch và thực tế, làm nền tảng để đôn đốc thất cả các thành viên doanh nghiệp cùng đạt mục tiêu của kế hoạch
  3. Xây dựng các cuộc đánh giá hàng tuần, tháng và quý, thực hiện việc so sánh số liệu thực tế và số liệu kế hoạch nhằm tìm kiếm giải pháp đạt được kế hoạch đã đề ra
 • BSD cung cấp dịch vụ gì cho Oracle EPM

  BSD cung cấp các dịch vụ sau đây cho Oracle EPM

  1. Tư vấn tiền khả thi của dự án với giải pháp Oracle EPM
  2. Triển khai dự án 
  3. Customize và Develop các chức năng chuyên ngành và đặc thù của doanh nghiệp
  4. Đào tạo
  5. Bảo trì giải pháp