Tableau

Giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu doanh nghiệp

đáp ứng nhu cầu

Tableau luôn phù hợp với nhu cầu

Select your favourite plan and start your online store today!

Tableau Creator

Bạn cần phải mua ít nhất 1 license cho dự án Tableau của bạn.

$900

/ năm

Kết nối với các nguồn dữ liệu,..

Phát triển Data Mart

Phân tích dữ liệu

Xây dựng Dashboard

Phát hành Data Source, và Dashboard

Tableau Viewer

Tương tác trên các Dashboard đã được thiết kế trên Mobile App hoặc Web

$180

/ năm

Sử dụng Mobile App hoặc Web

Tương tác trên các Dashboard

Bảo mật thông tin

Ý kiến trên số liệu

Tableau Explorer

Tương tác, phân tích dữ liệu cho tất cả thành viên trong doanh nghiệp.

$504

/ năm

Kết nối với nguồn dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Xây dựng dashboard

Ad-hoc và phát hành dashboard

Tableau Data Management

Sử dụng Tableau Advanced Management để bạn thiết lập lịch thực hiện các Data Pipeline, cung cấp các chức năng để quản trị dữ liệu (data governance). Giá được tính bằng 15% tổng giá trị bản quyền Tableau của bạn

Tableau Advanced Management

Tableau Advanced Management cung cấp các chức năng để bạn quản lý và điều hành hệ thống Tableau Server. Bạn cần Tableau Advanced Management trong trường bạn triển khai Tableau theo mô hình On-Premise. Giá được tính bằng 25% bản quyền Tabelau của bạn

+Resource Block: 3.000 $US/năm

Sử dụng Resource Block để bạn thực hiện các Data Pipeline được thiết kế bởi Tableau Prep trên môi trường Tableau Cloud. Bạn cần phải mua ít nhất 1 Resource Block khi triển khai trên môi trường On-Cloud

Thông tin giá của Tableau

Bạn cần thêm các thông tin về giá của Tableau, Hãy liên lạc với chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Giá Tableau

 • Đổi tên công ty trên bản quyền Tableau?

  Trả lời: Có

  Bạn có thể thay đổi tên công ty đứng tên trên bản quyền Tableau, để thực hiện điều này, bạn hãy liên lạc với BSD (gặp Ms. Hạnh hanhtt@bsdinsight.com)

 • Thời hạn mua bản quyền của Tableau như thế nào?

  Trả lời: Thời hạn bạn mua bản quyền phần mềm Tableau tối thiểu là 1 năm, và tối đa là 3 năm

  Nếu bạn muốn mua bản quyền Tableau với thời hạn lớn hơn 3 năm, hãy liên lạc với với BSD (0918 339 689) gặp Đại, hoặc email daibt@bsdinsight.com

 • Tôi có thể trả lại bản quyền phần mềm Tableau hay không?

  Trả lời: Không

  Bạn có thể không dùng đến phần mềm Tableau nữa, cho đến khi hết thời hạn mà bạn đã mua và phần mềm tự huỷ bản quyền của bạn. Lưu ý là hãng Tableau sẽ không trả lại tiền trong khoản thời gian mà bạn không sử dụng phần mềm Tableau

 • Thuế nhà thầu đã bao gồm trong giá mà BSD niêm yết chưa?

  Trả lời: Đã bao gồm

  Giá mà BSD niêm yết trên trang web của BSD đã bao gồm thuế nhà thầu cho hãng Tableau (ở đây là Salesforce), và khách hàng sẽ không trả thêm một khoản phí nào cả

 • BSD có phát hành hoá đơn cho bản quyền phần mềm Tableau hay không?

  Trả lời: Có.

  BSD phát hành hoá đơn hợp lệ theo, hoá đơn VAT không chịu thuế VAT cho phần mềm Tableau. Hoá đơn hợp pháp với luật pháp của Việt Nam

 • Thanh toán bản quyền Tableau theo tháng được không?

  Trả lời: Không

  Bạn không thể thanh toán giá bản quyền của Tableau theo tháng được. Bạn sẽ thấy giá niêm yết trên trang web chính thức của hãng Tableau là theo tháng, nhưng thanh toán theo năm. Giá niêm yết trên trang của BSD chúng tôi để trực tiếp theo năm.