Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Easily Customisable

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Blazing Fast

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

SEO Optimised

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Full Site Editing

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

Everything you need to create amazing websites

Interactive design tools and its many customisation options to customise anything and everything needed to build the fully-functional website of your dreams.

January 1, 2019

Timeline Heading 1

This is timeline description. Please click here to change this description.

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 2

This is timeline description. Please click here to change this description.

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 3

This is timeline description. Please click here to change this description.

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 4

This is timeline description. Please click here to change this description.

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 5

This is timeline description. Please click here to change this description.

January 1, 2019

Build your own website

Take your website to the next level!

Câu hỏi thường gặp triển khai Odoo

Triển khai Odoo

 • Cách tốt nhất để tiếp cận và triển khai Odoo

  Các tối nhất để tiếp cận và triển khai dự án Odoo, bao gồm các bước chính sau đây

 • Tổ chức nhân sự như thế nào cho dự án Odoo

  Tổ chức nhân sự tham gia vào dự án triển khai Odoo, có thể tổ chức như sau 

  1. Ban điều hành dự án: bao gồm các giám đốc của dự án, chịu trách nhiệm về nhân sự, ngân sách đầu tư dự án
  2. Ban triển khai dự án bao gồm các nhân sự của IT Application, các Key User của các bộ phận tham gia dự án. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ và tiến độ của dự án
  3. Người dùng cuối (end-user) của dự án: chịu trách nhiệm vận hành dự án
 • Các yếu tố quan trọng để dự án Odoo thành công

  Odoo bao gồm rất nhiều phân hệ nghiệp vụ, và mỗi phân hệ này lại có các yếu tố quan trọng liên quan nên thực tế có rất nhiều yếu tố cho sự thành công dự án Odoo. Nhưng chúng ta có thể có các yếu tố quan trọng sau đây:

  1. Đánh giá tiền khả thi của dự án trong đó các đánh giá về yêu cầu nghiệp vụ, GAP
  2. Kinh nghiệm của nhà tư vấn triển khai, họ đã có kinh nghiệm triển khai trong ngành nghề này chưa.
  3. Kinh nghiệm quản lý dự án Odoo cho ngành nghề của doanh nghiệp 
  4. Sự chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp khách hàng
  5. Truyền thông trong dự án
 • Làm thế nào để tối ưu hoá chi phí triển khai Odoo

  Chi phí triển khai của dự án Odoo, ngoài chi phí về bản quyền phần mềm thì bao gồm các chi phí dịch vụ triển khai sau

  1. Cần có một đơn vị tư vấn, điều hành dự án nhằm đảm bảo các customize, develop là thấp nhất, cùng với tiến độ triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra
  2. Cắt giảm đến mức tối đa các customize và develop. Tập trung vào việc sử dụng core ứng dụng của Odoo
  3. Kinh nghiệm triển khai của đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai
  4. Kinh nghiệm điều hành dự án Odoo

 • Thời gian triển khai Odoo là bao lâu

  Thời gian để triển khai dự án phụ thuộc vào 

  1. Thời gian khảo sát, làm rõ và phân tích nhu cầu
  2. Thời gian thực tế triển khai
  3. Thời gian Customize và Develop các chức năng theo nhu cầu quản lý của ngành nghề và đặc thù của doanh nghiệp
  4. Thời gian đào tạo

  Nhưng có thể nói thời gian trung bình để triển khai dư án Odoo vào khoản 6 – 8 tháng

 • BSD cung cấp dịch vụ triển khai Odoo như thế nào

  BSD cung cấp các dịch vụ chính sau đây cho Odoo

  1. Tư vấn đánh giá dự án bao gồm xây dựng bộ yêu cầu nghiệp vụ, lên kế hoạch chiến lược triển khai dự án, đánh giá tiền khả thi của dự án, lựa chọn nhà thầu triển khai dự án 
  2. Thực hiện triển khai dự án
  3. Customize và Develop chức năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  4. Đào tạo giải pháp Odoo
  5. Bảo trì giải pháp