Zoho CRM

Cung cấp bộ công cụ cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, trải nghiệm chuyên nghiệp trong kinh doanh và dịch vụ.

Gia tăng hiệu quả

Gia tăng hiệu quả làm việc cho từng thành viên và bộ phận marketing, kinh doanh và dịch vụ

Hài lòng khách hàng

Đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp giúp nâng cao hài lòng của khách hàng

Năng lực cạnh tranh

Nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới

Nền tảng công nghệ

Cung cấp nền tảng tuỳ biến và phát triển các ứng dụng đáp ứng chuyên ngành, đặc thù của từng doanh nghiệp

giải pháp zoho

Giai tăng quan hệ khách hàng

Nhanh chóng đưa giải pháp vào vận hành

01

Kinh doanh

Tailor your website to your liking with endless options to personalise the design and functionality.

Learn More →

02

Marketing

Experience lightning-fast page load speeds for optimal user experience and SEO ranking.

Learn More →

03

Dịch vụ

Built with search engines in mind, achieve higher rankings and more traffic with optimised code.

Learn More →

04

Finance

Easily customise your website’s layout and design using an intuitive, drag-and-drop interface.

Learn More →

05

Nhân sự

Define global styling settings for your website, such as typography, colours, and spacing.

Learn More →

06

Dự án

Spectra offers a wide selection of meticulously crafted patterns to enhance your content.

Learn More →

Đối tác tin cậy của doanh nghiệp

Hãy liên lạc với BSD khi bạn cần tư vấn cho giải pháp công nghệ của bạn

Câu hỏi thường gặp của Zoho CRM

Zoho CRM

 • Zoho gồm các chức năng nào

  ss

 • Zoho phù hợp với doanh nghiệp nào

  ss

 • Cách tốt nhất để triển khai Zoho

  đ

 • Thời gian triển khai Zoho bao lâu

  ss

 • Chi phí triển khai Zoho

  ss

 • BSD cung cấp các dịch vụ nào của Zoho

  ss