Quản lý dự án xây dựng

·

·

,
Quản trị dự án xây dựng

Công ty của bạn là công ty xây dựng và bạn đang tìm kiếm giải pháp tổng thể nhằm quản lý dự án tốt hơn, giải pháp công nghệ mà tất cả thành viên của dự án đều có thể làm việc chung, chia sẻ thông tin và dễ dàng tương tác với nhau, tạo nên môi trường làm việc cộng tác trong quản lý dụ án.

BSD với nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp công nghệ, đặc biệt cho ngành Bất động sản và Xây dựng cung cấp cho bạn giải pháp Quản trị dự án được phát triển trên nền tảng của Microsoft Planner (tên gọi mới của Microsoft Project) và nền tảng low-code phát triển giải pháp quản trị cho doanh nghiệp Power App

Chức năng chính của hệ thống Quản trị dự án

Tạo vào quản lý dự án

Chức năng hỗ trợ bạn tạo và quản lý không giới hạn các dự án xây dựng của công ty bạn, đồng thời là nơi cung cấp góc nhìn 3600 của dự án, bao gồm tất cả các hoạt động của dự án từ Chi phí, Ngân sách, Các đề xuất thanh toán, Đề xuất gia hạn của Công việc, Đề xuất điều chỉnh %Hoàn thành của công việc, danh mục các Vấn đề khó khăn, rủi ro, thay đổi của dự án…

Góc nhìn toàn cảnh của dự án

Xây dựng và Giám sát tiến độ

Chức năng hỗ trợ việc xây dựng và giám sát tiến độ của dự án

 1. Tạo và quản lý Công việc (task) theo Nội dung, Thời lượng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, %Hoàn thành, Thành viên được phân công, Trạng thái của Công việc, Thứ tự ưu tiên của Công việc
 2. Chức năng import Kế hoạch tiến độ từ Microsoft Project (mpp file)
 3. Phân công Công việc cho một hoặc nhiều thành viên của dự án
 4. Cung cấp các hình thức hiển thị bảng Kế hoạch tiến độ theo dạng Bảng, dạng danh sách, dạng thời gian (sơ đồ Gantt), theo sự phân công của thành viên
 5. Cung cấp đường Critical Path của dự án
 6. Cung cấp các lọc nhanh đẻ tìm kiếm, hoặc lọc các Công việc như Lọc theo các Công việc trể hạn, Công việc cần thực hiện trong Hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau, tháng này, tháng sau, và hiển thị theo đường Critical Path, hoặc lọc theo công việc đã phân công cho thành viên nào đó của Dự án
 7. Hệ thống Quản trị dự án sẽ tự động nhắn tin sử dụng Microsoft Teams khi thành viên đó được giao việc
Quản trị dự án xây dựng
Kế hoạch tiến độ của Dự án
Đề xuất gia hạn

Người dùng tạo và quản lý các đề xuất gia hạn của Công việc, bao gồm các chức năng quản lý

 1. Tạo mới và quản lý các Đề xuất gia hạn
 2. Quy trình phê duyệt Đề xuất gia hạn được customize theo yêu cầu của doanh nghiệp
 3. Thông báo cho các thành viên liên quan khi có Đề xuất tạo mới và được Phê duyệt
 4. Ghi nhận số lần Gia hạn của Công việc và các đánh giá việc ảnh hưởng liên quan tới Đề xuất gia hạn
Màn hình tạo mới Gia hạn
Cập nhật tiến độ của Công việc

Chức năng Cập nhật tiến độ của Công việc (task) giúp cho Giám đốc dự án, hoặc team quản lý nắm rất rõ tiến độ của từng Công việc, từ đây có các chính sách điều chỉnh nhân lực nhằm giảm thiểu rủi ro về tiến độ của Công việc

 1. Người dùng tạo Đề chỉnh %Hoàn thành của Công việc
 2. Thiết lập quy trình phê duyệt và xem xét Điều chỉnh này
 3. Tự động thông báo cho các thành viên liên quan về sự thay đổi %Hoàn thành của Công việc
 4. Chức năng Upload tài liệu liên quan tới việc Điều chỉnh %Hoàn thành của Công việc
Màn hình tạo mới Cập nhật tiến độ của Công việc
Ghi nhận chi phí trực tiếp

Chức năng Chi phí hỗ trợ việc kiểm soát chi phí trực tiếp của dự án, nhằm đảm bảo chi phí nằm trong ngân sách cho phép và tạo nên luồng công việc liền mạch giữa bộ phận quản lý tiến độ dự án và bộ phận tài chính của dự án

 1. Người dùng tạo và quản lý các Loại phí liên quan tới dự án, và tài khoản hoạch toán của doanh nghiệp tương ứng
 2. Tạo và quản lý các chi phí phát sinh trực tiếp của dự án trong quá trình triển khai dự án
 3. Xây dựng quy trình phê duyệt chi phí theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp
 4. Tích hợp với ứng dụng ERP Kế toán các khoản chi để quản lý việc thanh toán cho Nhà cung cấp, Nhà thầu
 5. Cung cấp các báo cáo quản lý chi phí của dự án
Màn hình ghi nhận chi phí trực tiếp của dự án
Quản lý gói thầu

Chức năng quản lý gói thầu nhằm hỗ trợ team quản lý dự án tổ chức, quản lý các gói thầu của dự án nhằm đảm bảo tiến độ và ngân sách của dự án

 1. Ghi nhận và quản lý thông tin các gói thầu của Dự án
 2. Quản lý thông tin của Nhà thầu
 3. Ghi nhận các hạng mục của Gói thầu
 4. Ghi nhận nghiệm thu các hạn mục của gói thầu
 5. Ghi nhận các đề xuất thanh toán của gói thầu
 6. Tích hợp với các giải pháp ERP nhằm quản lý việc thanh toán cho Nhà thầu
 7. Cung cấp các báo cáo về gói thầu, chi phí và ngân sách của dự án
Màn hình tạo gói thầu cho dự án
Chức năng khác

Ngoài ra, Giải pháp Quản trị dự án còn cung cấp các chức năng khác để Giám đốc và lãnh đạo của doanh nghiệp luôn luôn sẵn sàng thông tin, và tham gia vào để điểu chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của dự án

 1. Chức năng ghi nhận Rủi ro của các Công việc và của Dự án
 2. Chức năng ghi nhận Vấn đề khó khăn của các Công việc
 3. Chức năng ghi nhận sự Thay đổi của dự án trong quá trình triển khai dự án
 4. Chức năng quản lý tài liệu, tích hợp với Sharepoint nhằm quản lý các tài liệu liên quan tới từng Công việc và các hoạt động của Công việc đó như Gia hạn, Rủi ro, Cập nhật tiến độ
Báo cáo, Dashboard quản trị

Sử dụng công cụ Phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft Power BI nhằm xây dựng các báo cáo quản lý công việc hàng ngày, báo cáo cho cấp quản lý và lãnh đạo, cung cấp các góc nhìn khác nhau của dự án nhằm giúp cho lãnh đạo, và quản lý dự án có các quyết định đúng lúc, kịp thời trong quá trình triển khai dự án

Báo cáo phân bổ nhân sự cho các dự án đanh được triển khai của Doanh nghiệp
Báo cáo công việc của từng thành viên tham gia dự án

Tóm tắc

Giải pháp Quản trị dự án mang lại giải pháp tổng thể cho các doanh nghiệp xây dựng, một công cụ công nghệ hỗ trợ việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của dự án với mục tiêu cuối cùng vẫn là đáp ứng tiến độ của dự án và với chi phí nằm trong ngân sách cho phép của dự án.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *