Forum

Please or Register to create posts and topics.

Giải pháp quản trị với Microsoft Dynamics 365

Bạn đang tìm kiếm giải pháp công nghệ nhằm phục vụ cho việc quản trị, vậy hãy để xem giải pháp Microsoft Dynamics 365 cùng với nền tảng công nghệ của Microsoft giúp ích gì cho bạn.

Microsoft cung cấp cho bạn những gì

Ứng dụng ERP

Với Dynamics 365 for Finance và Dynamics 365 for Suply Chain Management – Microsoft cung cấp cho bạn giải pháp ERP bao gồm các hoạt động Kinh doanh, Kho, Mua hàng, Sản xuất cùng với các nghiệp vụ của Kế toán như Kế toán tổng hợp, Kế toán phải thu, phải trả, tài sản cố định.

Với ERP thì chúng ta sẽ có giải pháp tích hợp giữa Suply Chain, Kho, Bán hàng và kế toán nhằm đảm bảo việc quản lý tài chính tương tích với các hoạt động về kinh doanh và nhà cung cấp.

Giải pháp CRM & CDP

Cung cấp nền tảng cho doanh nghiệp với

  1. Marketing nhằm đưa giải pháp công nghệ vào để phân khúc khách hàng, đưa và hành trình khách hàng vào vận hàng để tìm kiếm hành vi của khách hàng nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, tìm kiếm các con đường mang sản phẩm vào từng thị trường

  2. Kinh doanh nhằm hỗ trợ cho bạn quản lý tốt hơn Khách hàng tiềm năng, các cơ hội bán hàng, ghi nhận và quản lý các báo giá, đơn hàng nhằm cung cấp tốt nhất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  3. Dịch vụ khách hàng luôn là vấn đề nan giải của các nhà quản lý, làm thế nào để khách hàng đến với bạn nhanh nhất, luôn luôn quản lý được các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng các dịch vụ cả bạn mang lại

  4. Nền tảng dữ liệu khách hàng cung cấp cho bạn nền tảng dữ liệu, số hóa toàn bộ các thông tin khách hàng nhằm tối ưu hóa các hoạt động của bạn với Khách hàng và nhất là sử dụng các công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp bạn nhiều hơn trong việc xây dựng hành vi của khách hàng

Nền tảng dữ liệu, phân tích dữ liệu

Bạn có rất nhiều dữ liệu và lại để rãi rác ở nhiều nơi, nhiều phòng ban, bên cạnh đó bạn lại có nhiều ứng dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp bạn, giờ đây, bạn chắc mong muốn có một công cụ nào đó để tổng hợp các dữ liệu này lại, xử lý nó, cung cấp cấp các thông tin, các dashboard giúp bạn nhanh chóng đưa ra các quyết định

Onelake và Power BI sẽ là công cụ mà bạn cần tới, Onelake cung cấp cho bạn nền tảng công nghệ để thu thập dữ liệu, kết nối, và tổ chức để rồi người dùng sử dụng Power BI phân tích các dữ liệu, tìm kiếm các phương pháp để tối ưu hoạt động của chính họ và quan trọng nhất là đưa ra các quyết định nhanh chóng hơn, chính xác hơn và hợp lý nhất cho từng trường hợp

Các ứng dụng quản trị khác

Trong thời đại công nghệ, bạn rất cần các công cụ mà giúp bạn nhanh nhất có thể để liên lạc với đối tác, khách hàng và nhất là với chính các đồng nghiệp của mình. Microsoft Teams và Microsoft 365 giúp bạn đều này. Nhanh chóng tổ chức các cuộc họp, trao đổi qua chát, chia sẻ tài liệu là những nền tảng mà Microsoft đạt tới mức tối ưu nhất cho bạn.

Quản lý dự án

Có thể nói các hoạt động của doanh nghiệp luôn là một dự án, một chương trình và làm tế nào để tổ chức và quản lý công việc cá nhân một cách tốt nhất, rõ ràng nhất cùng với việc chia sẻ các công việc này với các đồng nghiệp.

Dynamics 365 Operation Project, Microsoft Project for the Web, Microsoft Outlook Todo và ngay cả với Office Planner là các ứng dụng rất dễ dàng sử dụng mà thậm chí không cần phải đào tạo, bạn cũng có thể sử dụng và vận hành tốt nhất các ứng dụng này.

Microsoft, với các nền tảng công nghệ của mình, giúp bạn nhanh chóng kết nối, chia sẻ, cộng tác trên một nền tảng nhằm dễ dàng quản lý, tối ưu hóa các hoạt động của mình, mang đến cho khách hàng các trải nghiệm chưa từng có về một nền tảng công nghệ được áp dụng vào từng ngõ ngách của vận hành doanh nghiệp