Forum

Please or Register to create posts and topics.

Giới thiệu giải pháp eLearning của TalentLMS

Giải pháp eLearning của TalentLMS

TalentLMS là một hệ thống quản lý học tập (LMS) dựa trên đám mây cung cấp một loạt các tính năng và chức năng để giúp các tổ chức tạo, quản lý và phân phối nội dung đào tạo, theo dõi tiến độ của học viên và báo cáo kết quả.

Tạo và quản lý nội dung đào tạo

TalentLMS cung cấp một loạt các công cụ để giúp bạn tạo nội dung đào tạo, bao gồm:

 • Trình chỉnh sửa WYSIWYG: Trình chỉnh sửa này được sử dụng để tạo nội dung đào tạo, chẳng hạn như bài viết, bài học và hướng dẫn.
 • Trình tạo bài kiểm tra: Trình tạo bài kiểm tra này được sử dụng để tạo các bài kiểm tra trắc nghiệm, câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi ghép đôi và câu hỏi trả lời ngắn.
 • Trình tạo câu đố: Trình tạo câu đố này được sử dụng để tạo các câu đố tương tác, chẳng hạn như câu đố drag-and-drop và câu đố matching.
 • Hỗ trợ các định dạng nội dung khác nhau: TalentLMS hỗ trợ nhiều định dạng nội dung khác nhau, bao gồm HTML, PDF, SCORM, AICC và xAPI.

Với các công cụ này, bạn có thể dễ dàng tạo nội dung đào tạo hấp dẫn và hiệu quả cho học viên của mình.

Phân phối nội dung đào tạo

TalentLMS cung cấp nhiều cách để phân phối nội dung đào tạo của bạn, bao gồm:

 • Phân phối qua web: TalentLMS cung cấp một nền tảng học tập trực tuyến (LMS) đầy đủ tính năng, cho phép học viên truy cập nội dung đào tạo của bạn từ bất kỳ trình duyệt web nào.
 • Phân phối qua email: TalentLMS cho phép bạn gửi nội dung đào tạo qua email cho học viên của mình.
 • Phân phối qua ứng dụng di động: TalentLMS cung cấp ứng dụng di động cho iOS và Android, cho phép học viên truy cập nội dung đào tạo của bạn trên thiết bị di động của họ.

Với các tùy chọn phân phối này, bạn có thể đảm bảo rằng học viên của mình có thể truy cập nội dung đào tạo của bạn bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Theo dõi tiến độ của học viên

TalentLMS cung cấp một loạt các công cụ để giúp bạn theo dõi tiến độ của học viên, bao gồm:

 • Theo dõi thời gian: TalentLMS cho phép bạn theo dõi thời gian học viên dành cho mỗi khóa học hoặc bài học.
 • Điểm số: TalentLMS cung cấp điểm số cho các bài kiểm tra và câu đố, giúp bạn đánh giá hiệu suất của học viên.
 • Hoàn thành khóa học: TalentLMS theo dõi số lượng học viên hoàn thành mỗi khóa học.

Với các công cụ này, bạn có thể xác định những học viên cần được hỗ trợ thêm và những học viên đang tiến triển tốt như thế nào.

Báo cáo kết quả

TalentLMS cung cấp một loạt các báo cáo để giúp bạn hiểu hiệu quả của chương trình đào tạo của mình, bao gồm:

 • Báo cáo tổng quan: Báo cáo tổng quan cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động đào tạo của bạn.
 • Báo cáo theo học viên: Báo cáo theo học viên cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ của từng học viên.
 • Báo cáo theo khóa học: Báo cáo theo khóa học cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của từng khóa học.
 • Báo cáo theo tổ chức: Báo cáo theo tổ chức cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả đào tạo của toàn tổ chức của bạn.

Với các báo cáo này, bạn có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong chương trình đào tạo của mình.

Ngoài các tính năng chính này, TalentLMS còn cung cấp một số tính năng bổ sung, chẳng hạn như:

 • Gamification: TalentLMS cung cấp các tính năng gamification để giúp học viên tham gia và gắn bó với chương trình đào tạo của bạn.
 • Tùy chỉnh: TalentLMS có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của tổ chức của bạn.
 • Tích hợp: TalentLMS tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như CRM và HRIS.

Với các tính năng và chức năng mạnh mẽ này, TalentLMS là một giải pháp LMS toàn diện có thể giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả đào tạo của mình.

Video sau đây sẽ trình bày và giới thiệu các chức năng chi tiết của giải pháp TalentLMS

Tóm tắt Video trên 

Creating a course in TalentLMSSummary

 • 🌟 Introduction to TalentLMS

  • Welcome to a brief overview of TalentLMS!
  • Monica will guide you in building a professional course on the platform.
 • 🏗️ Creating a Course

  • Go to “Courses” from the accounts homepage.
  • Click “Add Course” to start creating a course on boosting negotiation skills.
  • Select a category, add a description, pick a certificate, and hit “Save.”
 • 📚 Adding Content

  • Choose between selecting users or adding content later.
  • Switch to the instructor view to add content.
  • Option 1: Drag and drop files.
  • Option 2: Build content manually.
 • ✏️ Creating Content Units

  • Click “Add” to create the first content unit.
  • Use the editor to write and edit text, upload images, and more.
  • Save when ready.
 • 🌐 Adding Web Content

  • Add a web content unit by pasting the URL.
  • Set completion criteria and save.
 • 🎥 Adding Videos

  • Click “Add Video” to paste a URL or search YouTube.
  • Set how learners complete the unit (e.g., “after a period of time”) and save.
  • Optionally, upload your own video files.
 • 🎙️ Adding Audio

  • Add an audio unit and click “Record Audio.”
  • Record, save, and include it in your course.
 • 🖥️ Converting Presentations

  • Use the presentation document feature to turn presentations into online content.
  • Add a title and upload the file.
 • ❓ Interactive Elements

  • Have learners answer questions before progressing.
  • Select a question from the menu and hit save.
 • 🔄 SCORM or Tin-Can Integration

  • If using SCORM or Tin-Can, upload files and choose appearance settings.
  • Completion rules from your authoring tool will be followed.
 • 📈 Course Completion Rules

  • Navigate to “Rules and Paths” to set overall course completion rules.
  • Defaults: Complete units in a specific order; all units must be completed.
  • Add prerequisites or adjust score calculation as needed.
 • 🍰 Conclusion

  • Creating a course in TalentLMS is easy!
  • Explore more features in the series to unleash the full potential of TalentLMS.

Creating a course in TalentLMSSummary

👋 Chào mừng bạn đến với tổng quan ngắn về TalentLMS!

👩‍🏫 Monica sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng khóa học chuyên nghiệp trên nền tảng của chúng tôi.

👣 Bắt đầu từ trang chủ tài khoản, điều hướng đến mục “courses” và nhấp vào “add course.”

🚀 Tạo một khóa học về cách nâng cao kỹ năng đàm phán. Chọn danh mục, thêm mô tả, chọn chứng chỉ và nhấn “Lưu.”

👥 Chọn người dùng hoặc lưu khóa học và bắt đầu thêm nội dung.

👩‍🏫 Để thêm nội dung, chuyển sang chế độ giảng viên và kéo thả tệp hoặc xây dựng nội dung thủ công.

📝 Thêm nội dung đầu tiên bằng cách nhấp “Thêm” và sáng tạo đơn vị nội dung. Đặt tên và sử dụng trình soạn thảo của chúng tôi.

🖼️ Muốn thêm nội dung từ trang web bên ngoài? Thêm đơn vị nội dung web, dán URL và lưu.

🎥 Thêm video vào khóa học bằng cách nhấp “Thêm video,” dán URL hoặc tìm kiếm YouTube. Đặt cách học và lưu.

🎤 Thêm đơn vị âm thanh bằng cách nhấp “Thêm âm thanh” và ghi âm. Nhấp lưu khi bạn đã sẵn sàng.

🖥️ TalentLMS có thể chuyển đổi bài thuyết trình của bạn thành nội dung trực tuyến. Thêm tài liệu trình bày và lưu.

❓ Yêu cầu học viên trả lời một câu hỏi trước khi chuyển sang đơn vị tiếp theo. Chọn câu hỏi và nhấn lưu.

📚 Nếu bạn sử dụng SCORM hoặc tin-can, tải tệp lên và chọn hiển thị trong cửa sổ nhúng hoặc popup.

🏆 Quy tắc hoàn thành khóa học tổng thể nằm ở mục quy tắc và lối đi. Người học phải hoàn thành đơn vị theo thứ tự cụ thể và hoàn thành tất cả các đơn vị.

🔄 Bạn cũng có thể thêm tiên điều kiện cho một khóa học hoặc thay đổi cách tính điểm.

🍰 Tạo khóa học trong TalentLMS thật dễ dàng! Đừng quên xem phần còn lại của loạt bài để biết thêm về những điều bạn có thể làm với TalentLMS!