Forum

Please or Register to create posts and topics.

Giới thiệu Microsoft Viva Learning

Microsoft Viva Learni

Microsoft Viva Learning là một ứng dụng cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các khóa học trực tuyến, tài nguyên học tập và chương trình đào tạo. Viva Learning giúp nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong công việc.

Các tính năng của Microsoft Viva Learning bao gồm:

 • Khóa học trực tuyến: Viva Learning cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ các khóa học trực tuyến từ các nhà cung cấp hàng đầu, bao gồm LinkedIn Learning, Pluralsight, Coursera và edX. Các khóa học này bao gồm các chủ đề đa dạng, từ kỹ năng mềm đến kỹ năng kỹ thuật.
 • Tài nguyên học tập: Viva Learning cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các tài nguyên học tập khác, chẳng hạn như sách điện tử, bài viết và video. Các tài nguyên này có thể được sử dụng để bổ sung các khóa học trực tuyến hoặc để học hỏi về các chủ đề cụ thể.
 • Chương trình đào tạo: Viva Learning giúp doanh nghiệp tạo và quản lý các chương trình đào tạo tùy chỉnh cho nhân viên của mình. Các chương trình đào tạo này có thể được sử dụng để đào tạo nhân viên mới, cập nhật kỹ năng cho nhân viên hiện tại hoặc phát triển các kỹ năng mới cho nhân viên.

Các tính năng cụ thể của Microsoft Viva Learning bao gồm:

 • Tìm kiếm và khám phá: Viva Learning cung cấp cho nhân viên khả năng tìm kiếm và khám phá các khóa học và tài nguyên học tập một cách dễ dàng. Nhân viên có thể tìm kiếm theo chủ đề, nhà cung cấp hoặc các tiêu chí khác.
 • Theo dõi tiến độ: Viva Learning giúp nhân viên theo dõi tiến độ của họ đối với các khóa học và tài nguyên học tập. Nhân viên có thể xem các bài tập đã hoàn thành, thời gian còn lại và điểm số của họ.
 • Tùy chỉnh: Viva Learning cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh giao diện và chức năng của ứng dụng. Điều này giúp doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của nhân viên và tổ chức của mình.

Lợi ích của Microsoft Viva Learning cho doanh nghiệp:

 • Giúp nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết: Viva Learning giúp nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong công việc. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và hiệu quả của nhân viên.
 • Tăng cường gắn kết nhân viên: Viva Learning giúp nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và được khuyến khích phát triển. Điều này có thể giúp tăng cường gắn kết nhân viên và giảm tỷ lệ nghỉ việc.
 • Tiết kiệm chi phí đào tạo: Viva Learning giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đào tạo. Doanh nghiệp không cần phải tạo và quản lý các chương trình đào tạo của riêng mình.

Lợi ích của Microsoft Viva Learning cho nhân viên:

 • Giúp nhân viên phát triển sự nghiệp: Viva Learning giúp nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển sự nghiệp. Điều này có thể giúp nhân viên thăng tiến trong công việc và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.
 • Tạo cơ hội học tập linh hoạt: Viva Learning cung cấp cho nhân viên cơ hội học tập linh hoạt. Nhân viên có thể học tập theo nhịp độ của riêng mình và từ bất kỳ đâu.
 • Tăng cường kỹ năng mềm: Viva Learning cung cấp các khóa học về các kỹ năng mềm quan trọng, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Điều này giúp nhân viên phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường làm việc hiện đại.

Video sau đây giới thiệu về việc khám phá các nội dung của eLearning của Microsoft Viva Learning

Kết luận

Microsoft Viva Learning là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các doanh nghiệp và nhân viên của họ phát triển. Viva Learning cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các khóa học và tài nguyên học tập chất lượng cao, giúp họ phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong công việc.

Dưới đây là một số ví dụ về cách Microsoft Viva Learning có thể được sử dụng trong doanh nghiệp:

 • Một doanh nghiệp công nghệ có thể sử dụng Viva Learning để đào tạo nhân viên mới về các sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Một doanh nghiệp dịch vụ tài chính có thể sử dụng Viva Learning để cập nhật kiến thức của nhân viên về các quy định mới.
 • Một doanh nghiệp bán lẻ có thể sử dụng Viva Learning để giúp nhân viên phát triển các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Microsoft Viva Learning là một giải pháp toàn diện có thể đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của mọi doanh nghiệp.