Forum

Forum breadcrumbs – You are here:ForumỨng dụng quản lý: Ứng dụng
Please or Register to create posts and topics.

Ứng dụng

SubforumsLast post
ConnecteamQuản lý hoạt động của team dễ dàng chưa từng có2 Topics · 2 PostsLast post: How I Chose the Best Employee Data … · 5 months ago · bsdinsight
WorkivaGiải pháp xây dựng nền tảng bền vững cho doanh nghiệp3 Topics · 3 PostsLast post: Wokiva là gì? · 5 months ago · bsdinsight
VoucherifyNền tảng Low-code quản lý chiết khấu, khuyến mại3 Topics · 16 PostsLast post: Discount Coupons – Phiếu giảm giá · 5 months ago · bsdinsight
iSpringNền tảng eLearning cho doanh nghiệp1 Topic · 1 PostLast post: iSpring nền tảng xây dựng eLearnin … · 5 months ago · bsdinsight
KatanaGiải pháp quản trị kho và sản xuất6 Topics · 7 PostsLast post: Yêu cầu chức năng của phần mềm quả … · 5 months ago · bsdinsight
LatticeNền tảng quản trị nhân sự Lattice3 Topics · 3 PostsLast post: How To Develop an Effective HR Str … · 5 months ago · bsdinsight
ClickupThảo luận, chia sẻ về giải pháp Clickup0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
LarkThảo luận, chia sẻ về giải pháp Lark4 Topics · 4 PostsLast post: Lark Suite Capability · 5 months ago · bsdinsight
AutodeskThảo luận giải pháp Autodesk1 Topic · 1 PostLast post: What is Autodesk Construction Clou … · 5 months ago · bsdinsight
3CXThảo luận giải pháp 3CX Call Center3 Topics · 3 PostsLast post: What is 3CX? · 5 months ago · bsdinsight
CornerstoneThảo luận giải pháp quản trị nhân sự Cornerstone2 Topics · 2 PostsLast post: Overview of Cornerstone HRM · 5 months ago · bsdinsight
GanttproThảo luận giải pháp Ganttpro1 Topic · 1 PostLast post: GanttPRO là gì? · 5 months ago · bsdinsight
CoupaThảo luận giải pháp Coupa BSM2 Topics · 2 PostsLast post: Giới thiệu ứng dụng Coupa · 5 months ago · bsdinsight
HootsuiteThảo luận giải pháp Hootsuite0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
There are no topics yet!