Forum

Please or Register to create posts and topics.

Hiệu quả của giải pháp Dynamics 365

Tài liệu sau đây của Forrester đánh giá hiệu quả việc triển khai giải pháp Dynamics 365 cho doanh nghiệp

Các phân tích hiệu quả được dựa trên

  1. Phân tích lợi ích mang lại khi triển khai giải pháp Dynamics 365 for sale dựa trên đánh giá một cách tổng quan về việc quản lý và vận hành hệ thống kinh doanh, các lợi ích mang lại cho các nhân viên kinh doanh trong việc tìm kiếm và quản lý khách hàng hàng ngày. Việc đánh giá Dynamics 365 for Sale vào việc quản lý của các manager, và các chiến lược bán hàng của các lãnh đạo doanh nghiệp
  2. Phân tích lợi tức mang lại của việc triển khai Dynamics 365 trong việc phân tích và quản lý chi phí bán hàng

Ở một góc nhìn nào đó, bạn có thể thấy Dynamics 365 là nền tảng công nghệ, là ứng dụng mang lại rất nhiều lợi ích và hiệu quả làm việc

  1. Dễ dàng tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh theo nhóm, theo khu vực và nhất là các hoạt động của từng nhân viên kinh doanh. Hệ thống cho họ thấy hiệu suất làm việc của họ hàng ngày, hàng giờ trên màn hình và điều này sẽ thúc đẩy họ làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn nữa bên cạnh Dynamics 365 sẽ đề xuất đâu là khách hàng tốt nhất mà salesman nên đầu tư thời gian vào đó
  2. Tập trung quản lý cho tất cả các hoạt động của kinh doanh bao gồm Khách hàng tiềm năng, Khách hàng, Sản phẩm, Tài liệu, Chính sách bán hàng, Chương trình khuyến mại, cùng với tất cả các nghiệp vụ của kinh doanh như Cơ hội kinh doanh, Báo giá, Đơn hàng, Thực hiện đơn hàng, Hoá đơn làm cho bạn các quản lý và lãnh đạo của doanh nghiệp luôn có thông tin trong tay để hỗ trợ các nhân viên kinh doanh của mình làm tốt hơn, làm hiệu quả hơn. Không những thế, chúng ta còn tập trung toàn bộ hoạt động của salesman với khách hàng như meeting, điện thoại, công việc,…
  3. Microsoft cung cấp cho bạn một môi trường công nghệ tuyệt vời cho việc vận hành, làm việc hàng ngày với Teams, một công cụ liên lạc và làm việc hàng đỉnh trong thời đại công nghệ số, bên cạnh đó, Dynamics 365 cung cấp cho bạn nền tảng để tích hợp tất cả các kênh làm việc với Khách hàng như Email, SMS, Call Center, Zalo, Social
  4. Power Platform với nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ cho việc phát triển Dynamics 365 đáp ứng tất cả các yêu cầu quản lý của lãnh đạo, cung cấp nền tảng AI với Copilot, Chat GPT, Power BI công cụ phân tích, xây dựng các dashboard quản trị giúp cho tất cả các thành viên của doanh nghiệp đều có thông tin mọi lúc mọi nơi, Virtual Agent trở thành nơi giao tiếp với Khách hàng bật nhất hiện nay
  5. Không những thế, Microsoft còn cung cấp doanh nghiệp nền tảng công nghệ để xây dựng và phát triển tài sản dữ liệu của mình với OneLake cung cấp công cụ cho bạn thu gôm, sắp xếp, phân loại và phân tích nhằm chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ích cho lãnh đạo.

Dynamics 365, giải pháp quản trị doanh nghiệp của Microsoft mang lại cho bạn giải pháp, nền tảng công nghệ quản trị toàn bộ (end-to-end) hoạt động của doanh nghiệp, và nó là công cụ thực sử hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong thời đại số