Forum

Please or Register to create posts and topics.

Microsoft đưa ra cách tính chi phí khi hệ thống bị dừng hoạt động

Microsoft đưa ra cách tính chi phí khi hệ thống dừng hoạt động

Tài liệu sau đây của Microsoft phát hành, nhằm đưa ra các vấn đề, key point quan trọng khi doanh nghiệp và nhất là các bạn CIO mong muốn chia sẻ giá trị chi phí như thế nào khi hệ thống công nghệ thông tin của bạn bị dừng hoạt động vì lý do nào đó

Tài liệu tập trung vào cung cấp các con số, các hướng tiếp cận và chiến lược nhằm giúp cho vị CISO thúc đẩy, thuyết phục nhóm Director đầu tư, hoặc ít nhất là để ý đến các vấn đề về bảo mật, và chắc mục đích cuối cùng của tài liệu này là mua dịch vụ bảo mật của Microsoft

Dù sao đi nữa, đây cũng là một tài liệu hay với nhiều nghiên cứu số liệu cung cấp cho các vị giám đốc, lãnh đạo, nhà quản lý và với tình hình về bảo mật hiện nay thì việc xem xét đầu tư vào hệ thống bảo mật là việc cần thiết, nhất là đầu tư vào hệ thống bảo mật của Microsoft cung cấp dịch vụ

 

Xem và tải tài liệu ở đây