Forum

Please or Register to create posts and topics.

Microsoft Sales Copilot là gì?

Microsoft Sales Copilot là giải pháp AI được áp dụng vào các ứng dụng của Microsoft phục vụ cho công việc kinh doanh, mà đặc biệt là các nhân viên bán hàng (salesman), giúp họ soạn thảo các email, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp nội bộ và khách hàng..

Microsoft Sales Copilot là trợ lý AI được thiết kế dành cho người bán nhằm tăng năng suất và cá nhân hóa các tương tác của khách hàng trong ứng dụng mà họ lựa chọn. Kết nối Sales Copilot với các hệ thống CRM như Salesforce hoặc Microsoft Dynamics 365 Sales và truy cập Sales Copilot trong các công cụ bạn đã sử dụng, bao gồm Microsoft Outlook và Microsoft Teams.

  1. Tự động tạo các bản tóm tắt và báo cáo về trạng thái, tiến độ và những thay đổi chính từ CRM của bạn trong ứng dụng Microsoft 365.
  2. Tạo email theo ngữ cảnh về sản phẩm, khách hàng và cơ hội cụ thể bằng cách sử dụng dữ liệu từ CRM và Microsoft 365 Graph của bạn.
  3. Chuẩn bị cho cuộc họp với thông tin tổng quan về khách hàng của bạn, bao gồm thông tin tài khoản, ghi chú từ các cuộc họp trước đó, vấn đề hoặc mối lo ngại cũng như các bản cập nhật mới trong Outlook, Microsoft Teams hoặc Dynamics 365 Sales.
  4. Nhận thông tin chi tiết về cuộc gọi theo thời gian thực trong các cuộc họp trên Microsoft Teams do đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng đề cập đến thương hiệu, cũng như các bản tóm tắt được tạo tự động và các bước tiếp theo sau cuộc họp—có thể được lưu vào CRM của bạn.

Video sau đây sẽ trình bày cho bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm công nghệ Microsoft Sales Copilot

Một số các câu hỏi liên quan tới giải pháp Sales Copilot

  1. Sales Copilot có làm việc với Salesforce hay không? Có (Yes—Sales Copilot connects with Dynamics 365 Sales and Salesforce. Salesforce users with Sales Copilot can access Sales Copilot capabilities in their Microsoft 365 apps, such as using contextual email assistance in Outlook and conversation intelligence in Teams.)
  2. Tôi cần có các ứng dụng gì trước khi mua và sử dựng Sales Copilot? Bạn cần mua Copilot cho Microsoft Outlook vào Microsoft Teams (A Microsoft 365 for Enterprise or Office 365 for Enterprise product license is required to use the Sales Copilot app in Outlook and Microsoft Teams.)
  3. Sales Copilot đã sẵn sàng cho tôi mua và dùng? Sản phẩm Sales Copilot đã sẵn sàng
  4. Sales Copilot phải là sản phẩm thay thế cho sản phẩm Viva Sales của Microsoft hay không? Đúng rồi, Sales Copilot chính là sản phẩm thay thế cho sản phẩm Viva Sale (Yes—Viva Sales was renamed Sales Copilot in July 2023. There are no changes to the product experience or subscription for Viva Sales users other than the product icon and name. Pricing details remain the same.)
  5. Sales Copilot đã bao gồm trong sản phẩm Dynamics 365 for Sale hay chưa? Đã bao gồm khi bạn mua phiên bản Dynamics 365 for Sale Enterprise Edition (Sales Copilot is included at no additional cost for Dynamics 365 Sales Enterprise subscriptions and any SKU that includes Dynamics 365 Sales Enterprise. This includes Dynamics 365 Sales Premium and Microsoft Relationship Sales Solution. Access Sales Copilot features directly within the Dynamics 365 Sales interface as well as Microsoft 365 apps. Sales Copilot is also available for purchase as an add-on to Salesforce and Dynamics 365 Sales Professional licenses.)

Tài liêu sau đây nó chi tiết hơn về các vấn đề kỹ thuật của giải pháp Sales Copilot