Forum

Please or Register to create posts and topics.

Phối hợp của Marketing và Sale sẽ giảm chi phí bán hàng

Tài liệu của Microsoft cho chúng ta thấy việc phối hợp tốt giữa Marketing và Sale sẽ cắt giảm chi phí bán hàng của doanh nghiệp, và đây là một trong 3 cách để doanh nghiệp có thể cắt giảm được chi phí bán hàng này

Tài liệu chỉ ra rằng bằng cách nào đó, sự phối hợp của 3 bộ phận marketing và sale sẽ cắt giảm chi phí bán hàng, và đây là 3 chi phí mà bạn sẽ thấy được cắt giảm

  1. Chi phí tìm kiếm khách hàng
  2. Cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình bán hàng
  3. Cắt giảm các chi phí quản lý và các chi phí dùng chung

Và chắc chắn, các nhà quản trị, quản lý sẽ nghĩ ngay tới việc bạn cần có một nền tảng công nghệ để 2 bộ phận này làm việc với nhau, một nền tảng công nghệ, một nền tảng dữ liệu, một nơi làm việc, một công cụ chia sẻ thông tin qua lại giữa 2 bộ phận và không ai khác hơn ở đây, BSD đề xuất cho các bạn sử dụng giải pháp của Microsoft Dynamics 365 với Dynamics 365 Customer Insight, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sale và các nền tảng hỗ trợ của Microsoft như Sharepoint, Office 365, Microsoft Teams và các công cụ phân tích dữ liệu với Power BI