Forum

Please or Register to create posts and topics.

Yêu cầu chức năng cho Data Warehouse

Yêu cầu chức năng của data warehouse là những chức năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu của một tổ chức. Các yêu cầu chức năng này sẽ phụ thuộc vào quy mô và ngành nghề của tổ chức, nhưng một số yêu cầu chức năng phổ biến bao gồm:

 • Lưu trữ dữ liệu: Data warehouse cần có khả năng lưu trữ một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu kinh doanh, dữ liệu khách hàng, dữ liệu hoạt động, v.v.
 • Tích hợp dữ liệu: Data warehouse cần có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành một tập dữ liệu thống nhất. Điều này giúp tổ chức có thể truy cập và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng.
 • Chuẩn hóa dữ liệu: Data warehouse cần có khả năng chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ và xử lý một cách nhất quán.
 • Phân tích dữ liệu: Data warehouse cần có khả năng hỗ trợ các loại phân tích dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như phân tích dữ liệu tổng hợp, phân tích dữ liệu chi tiết và phân tích dữ liệu dự báo.
 • Bảo mật dữ liệu: Data warehouse cần có khả năng bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép.

Data Warehouse là gì?

Yêu cầu chức năng cụ thể

Các yêu cầu chức năng cụ thể của data warehouse sẽ phụ thuộc vào quy mô và ngành nghề của tổ chức. Một số tổ chức có thể cần các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như:

 • Khả năng mở rộng: Data warehouse cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng của tổ chức.
 • Khả năng chịu lỗi: Data warehouse cần có khả năng chịu lỗi để đảm bảo rằng dữ liệu luôn được truy cập.
 • Khả năng tự động hóa: Data warehouse cần có khả năng tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như thu thập dữ liệu, tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Lợi ích của việc đáp ứng các yêu cầu chức năng của data warehouse

Việc đáp ứng các yêu cầu chức năng của data warehouse mang lại một số lợi ích cho tổ chức, bao gồm:

 • Tăng cường khả năng truy cập và phân tích dữ liệu: Data warehouse giúp tổ chức dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này giúp tổ chức đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
 • Tăng cường hiệu quả: Data warehouse giúp tổ chức tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như thu thập dữ liệu, tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu. Điều này giúp tổ chức tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Tăng cường bảo mật dữ liệu: Data warehouse giúp tổ chức bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép. Điều này giúp tổ chức tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu.

Cách lựa chọn sản phẩm

Khi lựa chọn sản phẩm data warehouse, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Sizing và nhu cầu của tổ chức: Bạn cần xác định kích thước và nhu cầu của tổ chức mình về lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu.
 • Yêu cầu về hiệu suất: Bạn cần xác định các yêu cầu về hiệu suất của tổ chức mình, chẳng hạn như thời gian đáp ứng, khả năng mở rộng và độ tin cậy.
 • Yêu cầu về chi phí: Bạn cần xác định ngân sách của tổ chức mình và cân nhắc các chi phí liên quan đến việc sử dụng sản phẩm data warehouse.

Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm data warehouse từ các nhà cung cấp khác nhau. Bạn cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của tổ chức mình.

 • Microsoft Fabric sử dụng sản phẩm Microsoft Fabric (Tìm hiểu thêm về Microsoft Fabric cũng tại diễn đàn này)
 • AWS Analytics sử dụng giải pháp AWS Analytics (tìm hiểu thêm về giải pháp này cũng tại diễn đàn này)
 • SAP Data Analytics nằm trong bộ sản phẩm SAP Business Technology Platform là sự lựa chọn cho khách hàng đang sử dụng giải pháp ERP hoặc CRM của SAP