Nhân viên kỹ thuật Dynamics 365

·

·

Kỹ thuật viên Dynamics 365

Mô tả công việc

 1. Tham gia khảo sát, tìm hiểu, làm rõ yêu cầu của Khách hàng
 2. Tham gia thiết kế giải pháp, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng và phù hợp với kiến trúc nền tảng của Dynamics 365 và các nền tảng của Microsoft
 3. Phối hợp với team phân tích nghiệp vụ để phát triển các tính năng theo nhu cầu của Khách hàng dựa trên nền tảng của Dynamics 365 (dựa trên nền tảng .NET, ASP.NET)
 4. Phối hợp với team nghiệp vụ hoàn thiện giải pháp qua các bước SIT, UAT, Pilot và Golive cho Khách hàng
 5. Tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ và bảo trì các tính năng của giải pháp đã cung cấp cho Khách hàng

Phúc lợi

 1. Được đào tạo các kiến thức nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp, đặc biệt các chuyên ngành bất động sản, xây dựng, nông nghiệp, kinh doanh xe.
 2. Làm việc trên nền tảng ứng dụng, công nghệ hàng đầu quản trị doanh nghiệp của tập đoàn Microsoft, sản phẩm Dynamics 365 CRM, ERP, CDP, Project Operation, eCommerce
 3. Đào tạo công cụ phát triển ứng dụng Power App, Power Automate và các công cụ phát triển ứng dụng của Microsoft
 4. Tham gia vào dự án thực tế, trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp

Yêu cầu

 1. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
 2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm .NET Dev (ASP.NET, JavaScript)
 3. Ưu tiên cho các bạn đã tham gia triển khai Dynamics 365, hoặc các giải pháp ERP/CRM
Job Category: Dynamics 365 Kỹ thuật
Job Type: Full Time Online
Job Location: Việt nam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx