Mô hình tài chính cho Chủ doanh nghiệp

·

·

,

Mô hình tài chính dành cho Chủ doanh nghiệp nhằm giảm rủi ro trong quá trình phát triển doanh nghiệp của bạn, và chắc chắn các chủ doanh nghiệp điều hiểu rằng tài chính là mạch máu của doanh nghiệp.

Vậy, để hiểu về tài chính thì các Chủ doanh nghiệp cần tập trung vào các vấn đề gì?

Đầu ra cuối cùng của các các mô hình tài chính là các Báo cáo tài chính, và chỉ có 3 Báo cáo tài chính sau đây sẽ nói lên tất cả các vấn đề tài chính của bạn

  1. Báo cáo Lãi lỗ
  2. Bản cân đối kế toán
  3. Báo cáo dòng tiền

Các vấn đề chính của mô hình tài chính gồm:

  1. Mô hình về doanh thu
  2. Mô hình Giá vốn hàng bán
  3. Chi phí điều hành doanh nghiệp

Tài liệu sau đây sẽ chi tiết cho bạn các mô hình cơ bản nhất của tài chính, và chúng tôi hy vọng rằng với tài liệu này, sẽ hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp nắm bắt được các vấn đề quan trọng trong quản lý tài chính cho doanh nghiệp của mình, và từ đó đưa ra các nhu cầu cho bộ phận tài chính, hoặc bộ phận kế toán để cung cấp số liệu cho bạn.

Một trong những vấn đề quan trọng để quản lý tài chính tốt nhất là nên cân nhắc việc triển khai một ứng dụng nhằm đáp ứng việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp và ứng dụng này là nguồn dữ liệu để bạn có thể đưa các giải pháp thiết kế các báo cáo vận hành, hoặc các công cụ phân tích dữ liệu nhằm giúp cho bạn khai thác hiệu quả hơn dữ liệu của bạn.

Một trong các giải pháp mà BSD cung cấp như một giải pháp ERP là Microsoft Dynamics 365 Business Central, bạn có thể tìm thấy giải pháp, hoặc liên lạc với BSD để được tư vấn tối nhất. Liên lạc với BSD


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *