Nhân viên triển khai Dynamics 365 Realty

·

·

 

Mô tả công việc

 1. Tham gia khảo sát, tìm hiểu, làm rõ yêu cầu của Khách hàng
 2. Tham gia thiết kế giải pháp, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng và phù hợp với kiến trúc nền tảng của Dynamics 365 và các nền tảng của Microsoft
 3. Phối hợp với team kỹ thuật để phát triển các tính năng theo nhu cầu của Khách hàng
 4. Thực hiện các bước SIT, UAT, Pilot và Golive cho Khách hàng
 5. Đào tạo cho Khách hàng
 6. Tham gia vào quán trình bảo trì giải pháp cho Khách hàng

Phúc lợi

 1. Được đào tạo các kiến thức nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp, đặc biệt các chuyên ngành bất động sản, xây dựng.
 2. Làm việc trên nền tảng ứng dụng, công nghệ hàng đầu quản trị doanh nghiệp của tập đoàn Microsoft, sản phẩm Dynamics 365 CRM, ERP, CDP, Project Operation, eCommerce
 3. Tham gia vào dự án thực tế, trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp

Yêu cầu

 1. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc hệ thống thông tin
 2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Phân tích nghiệp vụ (BA) cho các dự án ERP, CRM
 3. Ưu tiên cho các bạn đã tham gia triển khai Dynamics 365, hoặc CRM cho ngành bất động sản
Job Category: Dynamics 365 Triển khai
Job Type: Full Time Online
Job Location: Việt nam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx