Nhân viên triển khai Power BI

·

·

BSD, đối tác cung cấp giải pháp của tập đoàn Microsoft. Chúng tôi cần tuyển nhân viên triển khai giải pháp Power BI và Microsoft Fabric

Mô tả công việc

 1. Tham gia vào quá trình khảo sát, làm rõ, phân tích và đánh giá nhu cầu Khách hàng
 2. Thiết kế và Xây dựng Data Warehouse, Data Model phục vụ nhu cầu phân tích của người dùng
 3. Phát triển DAX theo nhu cầu phân tích dữ liệu
 4. Tham gia đào tạo Power BI phân tích dữ liệu
 5. Tham gia hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng

Phúc lợi

 1. Được đào tạo các kiến thức nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, cùng với kiến thức kỹ thuật của nền tảng dữ liệu của Microsoft Fabric hoặc AWS Analytics
 2. Làm việc trên nền tảng ứng dụng xây dựng và phân tích dữ liệu hàng đầu là Power BI, Microsoft Fabric, AWS Analytics
 3. Đào tạo công cụ phân tích dữ liệu Power BI
 4. Tham gia vào dự án thực tế, trải nghiệm môi trường quản trị chuyên nghiệp

Yêu cầu

 1. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc Hệ thống thông tin.
 2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với nền tảng dữ liệu và công cụ Power BI
 3. Ưu tiên cho các bạn đã tham gia triển khai Power BI, Microsoft Fabric
Job Category: Power BI Triển khai
Job Type: Full Time Offline Online
Job Location: Việt nam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx