Nhân viên triển khai Tableau

·

·

Nhân viên triển khai Tableau

BSD, đối tác cung cấp giải pháp của tập đoàn Tableau, Salesforce tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển nhân viên triển khai giải pháp Tableau

Mô tả công việc

 1. Tham gia vào quá trình phân tích, khảo sát, làm rõ, và đánh giá nhu cầu Khách hàng
 2. Tham gia vào quá trình xây dựng giải pháp nền tảng dữ liệu và phân tích dữ liệu trên giải pháp Tableau
 3. Xây dựng Data Warehouse, Data Mart, Công thức phục vụ nhu cầu phân tích của người dùng
 4. Tham gia đào tạo cho khách hàng vận hành và phân tích dữ liệu
 5. Tham gia hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng

Phúc lợi

 1. Được đào tạo các kiến thức nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, cùng với kiến thức kỹ thuật của nền tảng dữ liệu bao gồm Data Warehouse, Data Mart.
 2. Làm việc trên nền tảng ứng dụng xây dựng và phân tích dữ liệu hàng đầu là Tableau
 3. Đào tạo công cụ phân tích dữ liệu Tableau
 4. Tham gia vào dự án thực tế, trải nghiệm môi trường quản trị chuyên nghiệp

Yêu cầu

 1. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc Hệ thống thông tin.
 2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các nền tảng dữ liệu, đặc biệt là Tableau hoặc Power BI
 3. Ưu tiên cho các bạn đã tham gia triển khai Tableau

You are a teacher!

Job Category: Tableau Triển khai
Job Type: Full Time Online
Job Location: Việt nam

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx