Nhân viên PMO

·

·

BSD cung cấp dịch vụ triển khai các giải pháp công nghệ cho quản trị ERP, CRM, SCM, Data Platform, Business Intelligence, và là đối tác của các tập đoàn phần mềm hàng đầu như Microsoft, Salesforce. Chúng tôi cần tuyển nhân viên PMO

Mô tả công việc

  1. Tham gia vào quá trình khảo sát, làm rõ, phân tích và đánh giá nhu cầu Khách hàng
  2. Chịu trách nhiệm kết nối các thành viên và đốc thúc tiến độ
  3. Chịu trách nhiệm làm việc với PMO, PM của khách hàng kiểm soát tiến độ của dự án
  4. Xây dựng và quản lý tiến độ của dự án

Phúc lợi

  1. Làm việc trong môi trường công nghệ, chuyên nghiệp
  2. Hướng dẫn các kỹ năng chuyên nghiệp để quản trị dự án
  3. Tham gia vào dự án thực tế, trải nghiệm môi trường quản trị chuyên nghiệp

Yêu cầu

  1. Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý dự án
  2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí PMO cả dự án
  3. Ưu tiên cho các bạn đã tham gia triển khai các dự án phần mềm

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx