Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp của BSD

·

·

BSD là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp dựa trên CRM, BI, CPM, Data Platform, ESG Report. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp của bạn.

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một trong những giải pháp quản trị doanh nghiệp quan trọng. BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các hệ thống CRM nhằm giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả, từ việc thu thập thông tin, phân loại khách hàng, tạo lịch hẹn, quản lý dự án và nhiều tính năng khác.

BI (Thông tin kinh doanh) là một công cụ quản trị doanh nghiệp giúp lấy thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và biến chúng thành thông tin hữu ích để hỗ trợ quyết định. BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp BI nhằm giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo, đồ thị và biểu đồ, từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng và cơ hội kinh doanh.

CPM (Quản lý hiệu suất doanh nghiệp) là một công cụ quản trị doanh nghiệp giúp đo lường và theo dõi hiệu suất của các hoạt động kinh doanh. BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp CPM nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng và quản lý chỉ tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất của các bộ phận và cá nhân trong tổ chức.

Data Platform (Nền tảng dữ liệu) là một hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp Data Platform nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và phân tích dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng.

ESG Report (Báo cáo ESG) là một công cụ quản trị doanh nghiệp giúp đo lường và báo cáo về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. BSD cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp ESG Report nhằm giúp doanh nghiệp thu thập và xử lý dữ liệu về ESG, đánh giá tác động của các hoạt động kinh doanh đến môi trường và xã hội, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện và báo cáo ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *