Bản quyền Power BI

Table Of Contents

Giá bản quyền Power BI #

Bản quyền của Power BI được dựa trên các sản phẩm

  1. Phiên bản miễn phí: đây là phiên bản mà thường dùng cho việc học tập, nghiên cứu. Sử dụng cho bạn để phân tích và không có khả năng chia sẻ cho các bạn bè, đồng nghiệp
  2. Power BI Pro: 120 $US/User/Năm. Phiên bản dành cho doanh nghiệp, nhưng có một số hạn chế về xử lý số lượng dữ liệu. Bản quyền này được bao gồm trong Microsoft 365 E5
  3. Power BI Premium: 240 $US/User/Năm. Đây là phiên bản full các tính năng của Power BI. Trường hợp số lượng User của bạn không quá lớn, thì bạn có thể mua theo User. Trong trường hợp số lượng user của bạn lớn, thì bạn nên chọn Power BI Premium per Capacity với thông tin dưới đây
  4. Power BI Premium per Capacity: 59,940 $US/năm. Và đây là phiên bản không giới hạn số lượng người dùng với đầy đủ tính năng của Power BI Premium

Để biết thêm hoặc nhận tư vấn tốt nhất từ BSD, hãy gọi cho chúng tôi 0918 339 689 (gặp Đại) để được tư vấn tốt nhất, mua các sản phẩm đúng với nhu cầu và môi trường vận hành của doanh nghiệp bạn. Tránh tình trạng mua nhiều hơn các sản phẩm mà không dùng, hoặc mua thiếu đi các sản phẩm cho nhu cầu quản lý của bạn

Tài liệu dưới đây cho bạn thấy sự so sánh, khác nhau về mặt tính năng của các sản phẩm Power BI

What are your feelings
Updated on 4 November 2023